Lättläst Teckenspråk
Facebook

Pierre Andersson

 Pierre Andersson är behörig gymnasielärare i spanska och engelska samt filosofie doktor i spanska.

Han har arbetat som behörig lärare i över 20 år, både i Sverige och utomlands på svenska skolor. Hans undervisningserfarenhet sträcker sig från årskurs 6 i grundskolan till avancerad nivå på universitetsnivå. Pierres huvudsakliga intresse är sociolingvistik samt minoritetsspråk och attityder mot dessa (kommer de att överleva eller försvinna?). Undervisar även blivande lärare i spanska varför han tycker det är både roligt och viktigt att fortsätta undervisa elever på gymnasienivå. Pierre har sysslat med nätbaserad undervisning sedan 2011 vid högskolan Dalarna.

Inriktningar