Gymnasiesamverkan i Dalarna

Gysam är kommunala dalagymnasier i samverkan för ett brett utbud av undervisning med hög kvalitet.
Om Gysam

Moderna språk

Rektorer i samarbete för ett brett utbud av språk i hela samverkansområdet.

Läs mer

Studiehandledning

Med studiehandledning på rätt språk och av god kvalitet öppnas dörrar för alla.

Läs mer

Nätverk

Nätverka med kollegor på andra skolor – få ett utökat kollegium.

Läs mer

Vikarielösningar

Det finns många sätt att lösa vikariefrågan på.

Läs mer

Rapport: Lärare på nytt sätt

I rapporten beskriver GysamNets lärare hur det är att arbeta som lärare där del av arbetsveckan utgörs av undervisning via fjärr.

Gysam och framtiden

1 juli 2023 tillkom en lagändring som förpliktigar ett samarbete om minst 3 kommuner och utbudet av gymnasieprogram ska inte längre enbart möta elevers önskemål utan också samhällets behov. Utsikterna för ett gott utfall är goda – just för att det finns en lång tradition av samarbete för Dalarnas bästa.