Om Gysam

Bättre tillsammans – ett samverkansområde för kommunal gymnasieutbildning i Dalarna.

Gysams samverkansområde

Är du intresserad av vad Gysams samverkansområde är är och vad som görs inom ramen för Gysam?

Läs mer om Gysam

Gysams gymnasieutbud

Bor du i Dalarna* och ska söka till gymnasiet?                                                (*Ej Mora, Orsa, Älvdalen, Avesta)

Kolla in utbudet!

Här hittar du kontaktpersoner hos oss

KAA-blankett

ANMÄLAN AV ELEV till hemkommunen för åtgärder inom KAA enligt Skollagen 15 kap 15§, 18 kap 15§. Ifylld blankett skickas till KAA-ansvarig i elevens hemkommun. Kontaktuppgifter till KAA-ansvarig finns på hemkommunens webbplats.