GysamNet

GysamNet är Gysams verktyg för ett likvärdigt utbud av kurser, stöd och tillgång till utbildade, skickliga lärare. Här samordnar Gysams gymnasieskolor fjärrundervisning i moderna språk (och andra ämnen), studiehandledning på modersmål, nätverk för olika professioner och man löser även en del vikariat.

Moderna språk

Rektorer i samarbete för ett brett utbud av språk i hela samverkansområdet.

Läs om hur det funkar

Studiehandledning

Med studiehandledning på rätt språk och av god kvalitet öppnas dörrar för alla.

Läs om hur det funkar

Elevhälsa

Nätverka med kollegor på andra skolor – få ett utökat kollegium.

Läs om hur det funkar

Vikarielösningar

Det finns många sätt att lösa vikariefrågan på.

Läs om hur det funkar

Gysam - en bra förutsättning för planering och dimensionering

Nu går vi in i ett fördjupat samarbete för att möta skollagens revidering om planering och dimensionering. GysamNet är fortsatt stödet för att brygga över med lösningar där stora mått av kreativitet behövs.