GysamNet

GysamNet är Gysams verktyg för ett likvärdigt utbud av kurser, stöd och tillgång till utbildade, skickliga lärare. Här samordnar Gysams gymnasieskolor fjärrundervisning i moderna språk (och andra ämnen), studiehandledning på modersmål, nätverk för olika professioner och man löser även en del vikariat.

Moderna språk

Rektorer i samarbete för ett brett utbud av språk i hela samverkansområdet.

Läs om hur det funkar

Studiehandledning

Studiehandledning på modersmål – samordnat för elever i Gysams gymnasieskolor.

Läs om hur det funkar

Nätverk

Gysam samordnar nätverk för flera professioner – ett sätt att bolla de stora frågorna i ett utökat kollegium.

Läs om hur det funkar

Vikarielösningar

Som rektor i Gysam har man många sätt att lösa vikariefrågan på.

Läs om hur det funkar

Gysam - en bra förutsättning för planering och dimensionering

Nu går vi in i ett fördjupat samarbete för att möta skollagens revidering om planering och dimensionering. GysamNet är fortsatt stödet för att brygga över med lösningar där stora mått av kreativitet behövs.