Gymnasieutbud inom Gysam

Gysam – samarbete för fullt utbud av nationella program

Om du bor i Dalarna (gäller ej Mora, Orsa, Älvdalen, Avesta) och ska söka till gymnasiet kan du söka fritt och på samma villkor till områdets alla kommunala gymnasieskolor. Samverkansområdet mellan de elva dalakommunerna kallas Gysam och ger dig tillgång till alla nationella program med ett brett utbud av inriktningar.

Innehåll på sidan