Om samverkansområdet Gysam

Sedan 2009 har 11 dalakommuner bildat samverkansområde med det övergripande syftet att erbjuda ungdomar i Dalarna lika möjligheter genom ett brett utbildningsutbud. Med ansvarstagande för alla ungdomars gymnasieutbildning tar vi ännu ett steg till närmare varandra och fördjupar vårt samarbete utifrån övertygelsen att vi blir bättre tillsammans.

Bättre tillsammans

Elever i samverkansområdet söker fritt och som förstahandssökande till områdets alla kommunala gymnasieskolor. Utbud av program i området beslutas av respektive huvudman och debiteringen av kostnader mellan kommuner görs från en gemensamt beslutad prislista. Avtalet som reglerar samverkan står inför en revidering i och med att statens styrning för planering och dimensionering ändras och utifrån en etablerad tradition av samarbete kring gymnasieutbildning tas samarbetet vidare.

Inte bara vackra ord

En grund för samverkansavtalet utgörs av övertygelsen av att ett gemensamt ansvarstagande för hela området främjar alla och hela Dalarna; en likvärdig utbildning av hög kvalitet i samverkansområdets alla kommuner.

GysamNet är Gysams likvärdighetsverktyg där gymnasieskolorna i samverkansområdet samorganiserar tex. fjärrundervisning i moderna språk, studiehandledning på modersmål, nätverk för olika professioner och en del vikariat. GysamNet är ingen skola i sig, bara en samordningsfunktion mellan skolorna. Varje rektor använder det som behövs för tillfället, helt utifrån hur behovet ser ut just då.

Verksamhetschef för GysamNet om samverkansområdet Gysam
Verksamhetschef för GysamNet om samverkansområdet Gysam

Gemensam prislista

Prislista beslutad av Gysams styrgrupp den 9/12-22. Prislistan är preliminär till dess att respektive huvudman har fastställt budget för det år priset ska gälla.

ProgrambeteckningGysamlista kommunal skolaGysamlista friskola
BF124 593125 478
BA139 340143 857
BA1220 463233 455
EE134 567138 866
EK96 17096 294
ES114 090117 284
ES1165 727172 651
FT155 191159 954
FT1205 050215 760
FS116 150116 261
HV155 961160 361
HT110 935114 422
HU95 618100 982
IN148 810152 281
NA108 664110 953
NBD255 000261 321
NBH285 000296 208
NBL360 000372 671
RL181 859190 427
SA105 569106 885
TE114 554117 282
VF131 153135 763
VO132 512135 777

Gysams organisation

Gysam utgörs av en beredningsgrupp av verksamhetschefer och en styrgrupp som organiseras under Dalarnas kommunförbund. Styrgruppen utgörs av beredningsgruppen och medlemskommunernas respektive ordförande i gymnasienämnd/utskott för gymnasiefrågor.

För närvarande ingår samtliga kommuner utom Mora, Orsa och Älvdalen i norr och Avesta i söder.

Historia och framtid

2007  sjönk elevantalet drastiskt vilket gav upphov till ett politiskt initiativ till regional samverkan för att behålla eleverna i Dalarna. Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Malung-Sälen, Leksand, Ludvika, Rättvik, Smedjebacken, Säter och Vansbro – tillsammans bildade de Gysam – gymnasieskolor i samverkan.

2009 skrevs samverkansavtalet på och Gysam drevs som projekt i tre år. 2011 blev Gysam en del av Falun Borlänge-regionen AB:s ordinarie verksamhet för att 2021 övergå till att organiseras under Dalarnas Kommunförbund.

1 juli 2023 tillkom en lagändring som förpliktigar ett samarbete om minst 3 kommuner och utbudet av gymnasieprogram ska inte längre enbart möta elevers önskemål utan också samhällets behov. Utsikterna för ett gott utfall är goda – just för att det finns en lång tradition av samarbete för Dalarnas bästa.

Kontakt

Kontakta oss (samverkansområdet)
Godkänna hantering av personuppgifter

Läs Gysams integritetspolicy.

* = Obligatoriska uppgifter


Innehåll på sidan

"Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi har skapat med det gamla sättet att tänka."

Albert Einstein