Om samverkansområdet Gysam

Sedan 2009 har 11 dalakommuner bildat samverkansområde med det övergripande syftet att erbjuda ungdomar i Dalarna lika möjligheter genom ett brett utbildningsutbud. Med ansvarstagande för alla ungdomars gymnasieutbildning tar vi ännu ett steg till närmare varandra och fördjupar vårt samarbete utifrån övertygelsen att vi blir bättre tillsammans.

Gysam – ett primärt samverkansområde

Gysams samverkansavtal likställs skollagens beskrivning av primärt samverkansområde vilket betyder att elever i samverkansområdet söker som förstahandssökande till områdets alla kommunala gymnasieskolor. Utbud av gymnasieprogram i området beslutas även fortsättningsvis av respektive huvudman och debiteringen av kostnader mellan kommuner görs från en gemensamt beslutad prislista. Förändringen i skollagen om gymnasiesamverkan mellan minst tre kommuner och att möta inte bara elevers önskemål, utan också arbetsmarknadens behov, åligger respektive huvudman att följa. Att redan ha en etablerad samverkan som kan främja det ansvaret, gör inte beslutsvägen enklare men kortare.

Inte bara vackra ord

En grund för samverkansavtalet utgörs av övertygelsen av att ett gemensamt ansvarstagande för hela området främjar alla och hela Dalarna; en likvärdig utbildning av hög kvalitet i samverkansområdets alla kommuner.

GysamNet är Gysams likvärdighetsverktyg där gymnasieskolorna i samverkansområdet samorganiserar tex. fjärrundervisning i moderna språk, studiehandledning på modersmål, nätverk för olika professioner och en del vikariat. GysamNet är ingen skola i sig, bara en samordningsfunktion mellan skolorna. Varje rektor använder det som behövs för tillfället, helt utifrån hur behovet ser ut just då.

Marcus Zetterlund, rektor och gymnasiechef om samverkansområdet Gysam
Marcus Zetterlund, rektor och gymnasiechef om samverkansområdet Gysam

Gemensam prislista

Prislista för 2024 beslutad av Gysams styrgrupp den 15/12-23. Prislistan är preliminär till dess att respektive huvudman har fastställt budget för det år priset ska gälla.

ProgrambeteckningGysamlista kommunal skolaGysamlista fristående skola
BF128 519129 291
BA144 330149 511
BA1227 052241 342
EE140 795145 912
EK101 426102 412
ES115 246119 962
ES1165 095174 293
FT169 539175 172
FT1215 285227 517
FS121 705122 389
HV156 389161 500
HT111 621116 511
HU102 334107 968
IN148 527152 589
NA111 547114 069
NBD267 592250 080
NBH296 497283 832
NBL370 356355 917
RL172 811182 037
SA107 582109 166
TE120 548123 861
VF145 595152 575
VO132 576135 888

Gysams organisation

Gysam utgörs av en chefsgrupp av skolchefer/verksamhetschefer och en styrgrupp som organiseras under Dalarnas kommunförbund. Styrgruppen utgörs av chefsgruppen och medlemskommunernas respektive ordförande i gymnasienämnd/utskott för gymnasiefrågor.

För närvarande ingår samtliga kommuner utom Mora, Orsa och Älvdalen i norr och Avesta i söder.

Historia och framtid

2007  sjönk elevantalet drastiskt vilket gav upphov till ett politiskt initiativ till regional samverkan för att behålla eleverna i Dalarna. Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Malung-Sälen, Leksand, Ludvika, Rättvik, Smedjebacken, Säter och Vansbro – tillsammans bildade de Gysam – gymnasieskolor i samverkan.

2009 skrevs samverkansavtalet på och Gysam drevs som projekt i tre år. 2011 blev Gysam en del av Falun Borlänge-regionen AB:s ordinarie verksamhet för att 2021 övergå till att organiseras under Dalarnas Kommunförbund.

1 juli 2023 tillkom en lagändring som förpliktigar ett samarbete om minst 3 kommuner och utbudet av gymnasieprogram ska inte längre enbart möta elevers önskemål utan också samhällets behov. Utsikterna för ett gott utfall är goda – just för att det finns en lång tradition av samarbete för Dalarnas bästa.

Kontakt

Kontakta oss (samverkansområdet)
Godkänna hantering av personuppgifter
Läs Gysams integritetspolicy.

* = Obligatoriska uppgifter


Innehåll på sidan

"Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi har skapat med det gamla sättet att tänka."

Albert Einstein