Nätverk

Kollegialt utbyte i GysamNets regi

GysamNet samordnar nätverk för våra medlemskommuner, helt utifrån vilka behov som finns. För närvarande finns nätverk för rektorer, schemaläggare och elevhälsapersonal. 

Rektorsnätverk

Gysamgymnasiernas rektorer samverkar i frågan om gymnasieutbud. Vid årliga träffar omsätts politikens beslut i handling.

  • Temat för rektornätverket läsåret 22/23 kretsade kring Gysam och GysamNets funktion och stöd.
  • Läsåret 23/24 fokuserar på planering och dimensionering av gymnasieutbud i Gysams primära samverkansområde.

Inbjudan till nätverksträff för rektorer 18/3

Inbjudan rektorsnätverk

Nätverk för schemaläggare

Att paralllellägga språkundervisningen på fem gymnasieskolor kräver samarbete på detaljnivå.  Nätverket för schemaläggare är avgörande för att möjliggöra fjärrundervisningen i moderna språk.

Elevhälsanätverk

Nätverken är indelade i två spår; det specialpedagogiska spåret för specialpedagoger och speciallärare samt det psykosociala/medicinska spåret för kuratorer och skolsköterskor. Tillfällena är schemalagda och man deltar när man kan. Alla möten sker via Teams. 

  • Omgång 1 genomfördes under läsåret 22/23 och kretsade kring digitala verktyg med särskilt fokus på främjande och förebyggande arbete på gruppnivå. I kollegiala samtal testades verktygen mot behov och funktion.  
  • Omgång 2 genomförs under läsåret 23/24 och kommer att innehålla kollegiala samtal utifrån case, blandat med så kallade kollegadragningar där deltagarna delar med sig av framgångsrika arbetssätt. 
Elevhälsa möte med elev
Möte med elev

Hanteringen av känsliga uppgifter, tex. uppgifter om hälsa, sexuell läggning, sexualliv, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, lyder under artikel 9.1 EU:s dataskyddsförordning Där beskrivs att känsliga personuppgifter får hanteras av verksamheten om det är nödvändigt (t.ex. för att säkerställa elevers rätt till stöd) och det inte innebär ett otillbörligt intrång i elevens (i det här fallet) personliga integritet.

När möten där känslig information hanteras via videomöte gäller samma regelverk och för att skydda uppgifterna och den de berör har SKR lämnat rekommendationer för att säkerställa att informationen inte blir tillgänglig för andra än de i mötet. Bland andra åtgärder behövs så kallad stark autentisering där man till exempel använder bank-ID för att logga in eller så kallad tvåfaktorsautentisering vilket innebär ett extra krav utöver ditt lösenord som visar på att du verkligen är du. 

Elevhälsarelaterade insatser kan lösas genom entreprenadavtal, till exempel med andra kommuner men också med region eller privata aktörer och uppgifter som inte är hänförliga till undervisning får överlämnas till en enskild fysisk eller juridisk person (SkolL 23:10) Om medicinska insatser överlåts (till annan kommun eller region) går också ansvaret över till utföraren och utgör ett samverkansavtal gällande de medicinska insatserna (SkolL 23:25) ser

Kontakt

Kontakta oss (elevhälsa)
Godkänna hantering av personuppgifter
Läs Gysams integritetspolicy.

* = Obligatoriska uppgifter


Till GysamNet

Innehåll på sidan