Elevhälsa

GysamNet stärker upp elevhälsoarbete

Förstärkning av elevhälsoarbetet via GysamNet är ett av de senaste tillskotten av stöd som GysamNet kan erbjuda till medlemskommunerna. Stödet är under utbyggnad och sträcker sig än så länge till nätverk för elevhälsapersonal. 

Professionsspåren för nätverken

  • Det specialpedagogiska spåret för specialpedagoger och speciallärare
  • Det psykosociala/medicinska spåret för kuratorer och skolsköterskor
Elevhälsa möte med elev
Möte med elev

Utgår från behov

Nätverken utgår från de behov som deltagarna ger uttryck för. Tillfällena är schemalagda och man deltar när man kan. Alla möten sker via Teams. 

  • Omgång 1 genomfördes under läsåret 22/23 och kretsade kring digitala verktyg med särskilt fokus på främjande och förebyggande arbete på gruppnivå. I kollegiala samtal testades verktygen mot behov och funktion.  
  • Omgång 2 genomförs under läsåret 23/24 och kommer att innehålla kollegiala samtal utifrån case, blandat med så kallade kollegadragningar där deltagarna delar med sig av framgångsrika arbetssätt. 

Hanteringen av känsliga uppgifter, tex. uppgifter om hälsa, sexuell läggning, sexualliv, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, lyder under artikel 9.1 EU:s dataskyddsförordning Där beskrivs att känsliga personuppgifter får hanteras av verksamheten om det är nödvändigt (t.ex. för att säkerställa elevers rätt till stöd) och det inte innebär ett otillbörligt intrång i elevens (i det här fallet) personliga integritet.

När möten där känslig information hanteras via videomöte gäller samma regelverk och för att skydda uppgifterna och den de berör har SKR lämnat rekommendationer för att säkerställa att informationen inte blir tillgänglig för andra än de i mötet. Bland andra åtgärder behövs så kallad stark autentisering där man till exempel använder bank-ID för att logga in eller så kallad tvåfaktorsautentisering vilket innebär ett extra krav utöver ditt lösenord som visar på att du verkligen är du. 

Elevhälsarelaterade insatser kan lösas genom entreprenadavtal, till exempel med andra kommuner men också med region eller privata aktörer och uppgifter som inte är hänförliga till undervisning får överlämnas till en enskild fysisk eller juridisk person (SkolL 23:10) Om medicinska insatser överlåts (till annan kommun eller region) går också ansvaret över till utföraren och utgör ett samverkansavtal gällande de medicinska insatserna (SkolL 23:25) ser

Kontakt

Kontakta oss (elevhälsa)
Godkänna hantering av personuppgifter

Läs Gysams integritetspolicy.

* = Obligatoriska uppgifter


Till GysamNet

Innehåll på sidan