Lättläst Teckenspråk
Facebook

Hur funkar det att läsa via fjärrundervisning?

Om den kurs som eleven läser organiseras via fjärr går det till så här: 


Via plattformen Teams når eleven sin lärare och klasskamrater. Inför kursstart får elever handledning i hur det går till. 
Elevgruppen kan bestå av elever från flera skolor och när lektionen startar kommer elever och lärare att se och prata med varandra, precis som i ett vanligt klassrum. Eleven sitter i ett rum i skolan som låses upp av personal där och om eleven behöver hjälp, tex. med något tekniskt problem, finns det en person som är utsedd till handledare. Handledaren finns tillgänglig via Teams eller telefon.
Allt material och inlämningar hanteras i plattformen Teams medan lektionerna genomförs i Zoom.