Lättläst Teckenspråk
Facebook
6dec.JPG

6 december, 2013:

”Mycket intressant och givande”, ”Som studerande syv har det varit väldigt givande”, ”Speciellt ledaren i mig var intressant”, ”Värdefullt med diskussioner. Ger mycket”, ”Nätverkande behövs mera!”

Under grundskoledagen den 6 december närvarade strax under 37 personer då ett oväder ställde till det för ett antal. Bland deltagarna fanns studie- och yrkesvägledare, rektorer, lärare och utvecklingsledare med flera. Dagen handlade bland annat om arbete och utbildning för grundskolorna i samverkansområdet. Programmet på agendan bygger på de önskemål som framkom i utvärderingen. Verktyg och förhållningssätt som underlättar samverkan med näringsliv, föräldrar och det omkringliggande samhället presenterades.