Lättläst Teckenspråk
Facebook
22nov.JPG

11 november, 2013: Framgångsrika skolor har målinriktade rektorer

Under rektorsdagen den 22 november närvarade 29 personer där flertalet kom från gymnasiet och vuxenutbildningen.

Deltagarna underströk, i den utvärdering de fick fylla i, att både för- och eftermiddagen var givande. Lena Lindh från skolinspektionen inledde dagen och föreläste om skolinspektionens granskningar kring rektorns pedagogiska ledarskap. Hon berättade då om samstämmigheten i att framgångsrika skolor har rektorer som förmår att tydliggöra skolans mål, att kommunicera dessa samt åstadkomma uppslutning kring målen bland medarbetarna.