Lättläst Teckenspråk
Facebook

11 januari 2016: Seminariedag om samverkan skola arbetsliv

Den 11 januari bjöd Gysam och Ratio in Gysams ledningsgrupp, näringlivschefer och företrädare för arbetslivet till en seminariedag om samverkan skola- arbetsliv. Hur kan samverkan mellan skolan och arbetslivet byggas upp för att höja elevernas valkompetens?

Dagens syfte var att få skolan och näringslivet att mötas och prata med varandra. Under förmiddagen målades bilden av Dalarnas arbetsmarknad och kompetensbehov upp.  Under eftermiddagen fick deltagarna diskutera kring hur samverkan mellan skola och arbetsliv kan förbättras. Följande frågor skulle besvaras:

Vad kan Gysam göra?

Vad kan skolledare göra?

Vad kan arbetslivet göra?

Vilken forskning finns behov av för att stötta samverkansprocessen?

Diskussionerna visade på en stark samarbetsvilja mellan de olika aktörerna och tydliggjorde samtidigt flera förbättringsområden, så som att det bör finnas en tydlig samordning när det gäller samverkan skola arbetsliv, något som saknas i Dalarna idag. Alla var överrens om att det pågår mycket bra initiativ i länet men det är ofta ensamma öar, som vilar på eldsjälars engagemang. 

Vill du veta mer kontakta Pernilla Bremer, processledare Gysam
pernilla.bremer@fbregionen.se
0243-248048


 

Inriktningar