Lättläst Teckenspråk
Facebook
Gysam Rektorsakademin

Studiebesök på Romme Alpin- en viktig arbetsgivare för unga

Den 3 februari bjöd Gysam in lärare i samverkansområdet till ett studiebesök på Romme Alpin. Syftet var att ge en bättre inblick i hur arbetsmarknaden ser ut i Dalarna för att skapa en tydligare koppling mellan skola och arbetsliv.

Gysams processledare Pernilla Bremer inledde dagen med att informera om det som står i läroplanen om samverkan mellan skola och arbetsliv och om hur det är tänkt att utföras enligt skolverkets allmänna råd för studie- och yrkesvägledning. Pernilla berättade också att man inom Gysam har en överenskommelse med näringslivskontoren, att de vid förfrågan ordnar studiebesök för lärare som speglar det lokala näringslivet.

Viktor Funcke på Romme Alpin berättade om anläggningen som är belägen på det högsta berget närmast Stockholm och gav en rundtur. På denna fick lärarna bland annat se skiduthyrningen där man tack vare förbeställningar kan lämna ut utrustningen på 15 sek. 

Romme Alpin är ett familjeföretag där skidåkningen är drivkraften bakom utvecklingen av anläggningen. Sett till antal besökare är Romme Alpin den femte största anläggningen i Sverige och de håller öppet 3 månader om året. Det viktigaste för Romme Alpin är:

- Skidåkning.
- Kort resväg (dagsresenärer står för största andelen av besökarna som åker upp till 3 timmar enkel resa för att komma till Romme Alpin).
- Bra bemötande från personalen.

Åldersspannet i personalstyrkan är 15-70 år. Många som jobbar på anläggningen går på gymnasiet eller högskolan och har Romme Alpin som sin första arbetsgivare. Varje säsong har de ca 400 anställda på anläggningen, varav 20 stycken är årsanställda. I år har de 200 nya medarbetare, tjänster som hade 1000 sökande. En hel del av jobben på anläggningen kräver inga förkunskaper, det viktigaste är rätt inställning. Vill man jobba i skidskolan så behöver man förstås kunna åka skidor, men resten lär man sig på plats. Där är det mycket positivt om man har en bakgrund inom föreningslivet, exempelvis som ledare inom sporten. Hälften av personalen jobbar inom mat och servering. Tjänster inom kök/kock är svårast att tillsätta enligt Viktor, och det stämmer väl överens med hur det ser ut runtom i landet.

Romme Alpin har ett tydligt tänk kring sin personal. Något de är tydliga med är att de som jobbar där själva har valt det, vilket innebär att de måste anpassa sig efter Romme Alpins filosofi. Anläggningen har en egen personalhandbok som bland annat innehåller en rad ”alltid” och ”aldrig”. En grundbult i Romme alpins personalhandbok är att personalen har fullt fokus på gästerna, alltid med ett leende.

Nästa punkt på dagen var Ingrid från Arbetsmarknadskunskap som inledde med att poängtera att Romme Alpin har många instegsjobb, något som är meriterande för alla, även om man ska vidare till högskola. Efter en genomgång av AMKs lektionsmaterial för lärare så berättade Magnus från VBU om ett arbetssätt i AMK och Privatekonomi som han kört med sina samettor som uppstartades med en inspirationsföreläsning i AMK. Det går ut på att eleverna ska få en bra inblick i hur deras liv kan komma att se ut om 10 år, och att de ska få koll på vad som krävs för att ta sig dit. Arbetssättet inleds med att eleverna får göra ett test från Arbetsförmedlingen med ett stort antal frågor. En rad yrken som passar personen presenteras och eleven får utifrån dessa välja två yrken att läsa på mer om, ta reda på vad som krävs för att ta sig dit, hur det ser ut med antagningsstatistiken på utbildningarna och så vidare. För många blir det en chock att se vad som krävs. Vidare kollar de upp hur lönestatistiken ser ut, ”köper” en bostadsrätt för att få koll på lån och räntor, tar lån för att köpa en bil och så vidare. På Konsumentverkets hemsida finns schabloner för kostnader för mat, mobil och annat som tillsammans med alla inkomster och andra kostnader vägs ihop för att eleverna ska se hur ekonomin kan komma att se ut. När allt är sammanställt och klart kommer tvisten. Arbetslöshet. Vad händer nu?

Dagen avslutades med gruppdiskussioner utifrån följande frågeställningar gällande AMK;

- Vad gör ni redan?
- Vad saknas för att komma vidare med att hitta fler kopplingar i fler kurser?
- Hur kan jag arbeta med AMK inom mitt ämne (mitt yrke)?

Lärarna delade även med sig av goda idéer och erfarenheter. Ett exempel är den ”Workweek” som VBU har varje år. Då jobbar eleverna med att skriva cv och träna på anställningsintervjuer – detta arbetssätt har vid många tillfällen lett till både ferie- och tillsvidareanställningar.

För frågor kontakta Pernilla Bremer

pernilla.bremer@fbregionen.se