2017-04-12

Verksamhetsplan 2017

I fokus 2017

Viktigt under 2017 är att arbeta vidare med att öka genomströmningen av elever, samordning av kompetensbehov, (bl.a. språkprojektet och nätverk), samverkan grundskolan/arbetsliv/ högskolan/vuxenutbildningen och effektivt resursutnyttjande. Under året kommer samverkan för att möta de utmaningar medlemskommunerna ställs inför gällande nyanlända vara i fokus.

Utvecklingsområden fastställs på årlig basis av ledningsgruppen.

Under 2017 kommer samverkansparter att arbeta för bättre förankring av gymnasiesamverkan på hemmaplan.