Lättläst Teckenspråk
Facebook
Hogskoleforberedande_Gysam.png
 • Gymnasieprogram - Högskoleförberedande program - ctl00_cph1_dcTop_po_286_dc286_pg435_progImg
  Ekonomiprogrammet

  Utbildningen ska utveckla elevers kunskap om ekonomiska samhällsförhållanden, om olika länders förutsättningar för handel samt internationella avtal.

 • Gymnasieprogram - Högskoleförberedande program - ctl00_cph1_dcTop_po_286_dc286_pg436_progImg
  Estetiska programmet

  Människan i samtiden, historien och världen utifrån konstnärliga, kulturella och kommunikativa perspektiv diskuteras i programmet.

 • Gymnasieprogram - Högskoleförberedande program - ctl00_cph1_dcTop_po_286_dc286_pg437_progImg
  Humanistiska programmet

  Människans skapande och tänkande står i centrum samt hur språket är kulturbärare, varför eleverna läser språk, litteratur, historia, kulturhistoria samt filosofi.

 • Gymnasieprogram - Högskoleförberedande program - ctl00_cph1_dcTop_po_286_dc286_pg438_progImg
  Naturvetenskapsprogrammet

  Naturvetenskapen studeras i ett historiskt förlopp och eleverna ska visa intresse för aktuella forskningsrön och samhällsutveckling och hur det påverkar hållbar utveckling.

 • Gymnasieprogram - Högskoleförberedande program - ctl00_cph1_dcTop_po_286_dc286_pg439_progImg
  Samhällsvetenskapsprogrammet

  Här diskuteras samhällsgemenskap, individer, gruppmedlemmar samt samhällsstrukturer och frågor om demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö. 

 • Gymnasieprogram - Högskoleförberedande program - ctl00_cph1_dcTop_po_286_dc286_pg440_progImg
  Teknikprogrammet

  Kunskap om fysik, kemi och matematik är centralt och eleverna ska kunna undersöka olika tekniska objekt och processer. I fysik och kemi ska eleverna undersöka företeelser i naturen, och matematiken ska användas som ett språk för att uttrycka sammanhang. 

  Snabbaste vägen till skolan! Se Dalatrafiks reseplanerare