Lättläst Teckenspråk
Facebook

Gysam då och nu

Det hela började år 2007  då det drastiskt sjunkande elevantalet skapade ett politiskt initiativ till regional samverkan för att behålla eleverna. Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Malung-Sälen, Leksand, Ludvika, Rättvik, Smedjebacken, Säter och Vansbro - tillsammans bildade de Gysam - gymnasieskolor i samverkan.

År 2009 skrevs samverkansavtalet på; att alla elever inom samverkanskommunerna skulle kunna söka till alla tillgängliga utbildningar på samma villkor. Gysam drevs som projekt i tre år, år 2011 blev Gysam en del av Falun Borlänge-regionen AB´s ordinarie verksamhet. 2021 övergick Gysam till Dalarnas Kommunförbund och administrationen förlades i Falun kommun.

Samarbete lönar sig

En sådan här lösning har många fördelar. Gysam är ett exempel på hur en utmaning kan skapa möjligheter.

Tanken med Gysam är inte bara att förenkla valet av gymnasieprogram för elever i de samverkande kommunerna, men också att underlätta ansökningsprocessen. Detta genom att klart och tydligt informera elever om de nationella program och skolor som finns till förfogande, samt visa på hur regioner i samarbete öppnar dörrar till många fler utbildningsmöjligheter.

Kommunsamverkan bidrar inte bara till ett större nät av gymnasieprogram utan stärker också regionens attraktionskraft. Den bidrar till ett florerande utbyte av erfarenheter, kunskap och ny teknik mellan kommunerna, vilket i sig banar väg för morgondagens gymnasieskola. 

Exempel på Gysams arbete


Ett exempel på hur Gysam drivit utvecklingen framåt för skolorna i regionen är GysamNet. GysamNet samarbetar inom de elva kommunerna för att erbjuda eleverna i regionen ett stort utbud av moderna språk nätbaserat. Studiehandledning på modersmål sker också inom GysamNet.

Ett annat viktigt uppdrag är att främja samverkan mellan gymnasiet och högskolan/vuxenutbildningen.


Gysams verksamhetsplaner 

Verksamhetsplan 2021
Verksamhetsplan 2020
Verksamhetsplan 2019
Verksamhetsplan 2018
Verksamhetsplan 2017
Verksamhetsplan 2016
Verksamhetsplan 2015 
Verksamhetsplan 2014 
Verksamhetsplan 2013
Verksamhetsplan 2012 
Verksamhetsplan 2011