Lättläst Teckenspråk
Facebook
Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Programmet för dig som vill jobba inom restaurang och livsmedel

Oavsett om man bakar, arbetar med delikatesser eller på restaurang ska man kunna arbetsmiljö, försäljning, service, hygien, näringslära, specialkost och alkoholservering. Eleverna ges kunskap om kommunikation och kundbemötande samt skyltning av varor.

Man ska kunna samarbeta med alla oavsett kulturell bakgrund, ålder eller kön och fungera både självständigt som i grupp och använda yrkets fackspråk. Kunskap ges även om organisation och ekonomi.

Det gäller att vara flexibel i branschen och ha förståelse för arbetsmiljöfrågor för att förebygga arbetsskador. Livsmedels- och restaurangbranschen har en stark internationell prägel varför eleverna får läsa engelska och lära sig om branschens regionala anknytning.

Dessa frågor innefattar produktionskedjan som djurhållning, odling, transport och förädling. Arbetsplatsförlagt lärande ger eleverna kunskap inom yrket. Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.

Läs mer om utbildningar inom hotell, turism och restaurang på bncollege.se.

Ges även som Lärlingsutbildning

Ansok_Gysam.png