Lättläst Teckenspråk
Facebook
Handels- och administrationsprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet

För dig som vill jobba inom butik och ekonomi

Service och kommunikation är centralt, precis som färdigheter inom inköp, service, ekonomiuppföljning, företagande, logistik, marknadsföring, produkt- och branschkunskap, kundservice samt affärsutveckling.

Administrativt arbete innefattar organisation i företag och offentlig förvaltning, kommunikation och konferens- och receptionsarbete. Utbildningen förbereder eleverna att möta människor i både affärs- och medarbetarrelationer och ges möjlighet att kommunicera synpunkter både muntligt och skriftligt via olika medier.

Vidare ska eleverna kunna analysera information från olika branscher och använda IT varför studier i engelska kan utövas. Ytterligare delar av programmet är arbetsrätt, arbetsmiljö och diskrimineringsfrågor i arbetslivet och att man tar ett eget ansvar.

Vidare är arbetsplatsförlagt lärande en del av programmet som ger eleverna yrkeskunskaper. Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.

Ges även som Lärlingsutbildning på Stiernhööksgymnasiet i Rättvik


Ansok_Gysam.png