Lättläst Teckenspråk
Facebook
Bygg- och anläggningsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet

Programmet för dig som vill jobba inom bygg- och anläggningsbranschen.

Information ska ges om yrkesbranscherna samt om entreprenörskap och företagande. Byggarbete sker både inom- och utomhus och eftersom arbetssätt utvecklas ställs krav på ett kontinuerligt lärande i arbetslivet.

Eleverna ska kunna arbeta självständigt och samarbeta, och arbetet ska genomföras ergonomiskt, hälsosamt och säkert för att undvika arbetsskador. Arbete utförs utifrån kunds beställning i enlighet med lagar och föreskrifter. 

Problemlösning och tillvaratagande av erfarenheter från tidigare byggprojekt är viktigt. På grund av detta ställs krav på elevernas kommunikationsförmåga varför de utvecklar sitt språk och får möta olika perspektiv på människors livsvillkor.

Det arbetsplatsförlagda lärandet ger eleverna yrkeskunskap. Examensmålet gäller både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning. 


Ges även som Lärlingsutbildning

Ansok_Gysam.png