Lättläst Teckenspråk
Facebook
Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet

Programmet för dig som är intresserad av barn, människor och hälsofrågor

Centralt i barn- och fritidsprogrammet är samarbete och kommunikation samt möten mellan människor. Ett etiskt förhållningssätt ska vara centralt i programmet precis som kunskaper om demokrati och internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter. 

Utifrån dessa kunskaper ges möjlighet till ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt för eleverna. Arbetet ska kunna planeras, genomföras, dokumenteras och utvärderas både på verksamhets- och individnivå. Eleverna förbereds även för eget företagande. 

Genom arbetsplatsförlagt lärande får eleverna yrkeskunskap. Examensmålet gäller både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning. 

Ges även som Lärlingsutbildning på Stiernhööks gymnasiet i Rättvik.

Ansok_Gysam.png