Lättläst Teckenspråk
Facebook

Workshop samverkan grundskola-gymnasium 14 september 2018

Målgrupp: Rektorer, studie- och yrkesvägledare, lärare samt annan skolpersonal som jobbar nära elever och har nytta av att bygga upp goda kommunikationer mellan grundskola och gymnasium.

Att minska studieavbrotten och få fler elever att lyckas med sina gymnasiestudier är ett huvudmål för kommunerna i Dalarna, för Gysam och inom projektet Plugga klart.

Läs mer och anmäl dig här