Lättläst Teckenspråk
Facebook
Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet

Programmet för dig som har ett intresse för ekonomi

Utbildningen ska utveckla elevers kunskap om ekonomiska samhällsförhållanden, om olika länders förutsättningar för handel samt internationella avtal. Hållbar utveckling ur miljöperspektiv eller ett ekonomiskt perspektiv är en röd tråd och eleverna ska kunna resonera kring orsakssamband.

Utbildningen ska ge lokala, regionala, nationella och globala kunskaper och belysa moraliskt ansvar så väl som hur man samarbetar och driver företag.

Eleverna ska ges grunder i sökning av information från ämnenas områden och dra slutsatser och argumentera för sina ställningstaganden. 

Eleverna bör kunna använda centrala begrepp, teorier och modeller för att beskriva samhällsföreteelser samt presentera sina resultat enligt vetenskapliga normer. Utbildningen ska bidra till elevernas språkliga förmåga och hur man använder modern teknik.


Ansok_Gysam.png
Högskoleförberedande program - Ekonomiprogrammet - ctl00_cph1_exTopNavImg
131011-martinek303.jpg
Behövs överallt

Visste du att en kan få arbete som gymnasieekonom direkt efter gymnasiet om en går ekonomiprogrammet? Martin valde ekonomi när han sökte till gymnasiet för att det är högskoleförberedande och för att en får lära sig saker som en har nytta av i verkliga livet. Läs mer