Lättläst Teckenspråk
Facebook

Hur funkar det att läsa nätbaserat?

Om du väljer att söka en nätbaserad kurs så innebär det att hela kursen eller delar av den läses via nätet. 

Vi använder oss av en gemensam lärplattform, 2021 använder vi Teams.

Inlämningsuppgifter lämnas in digitalt via plattformen och varierande former av undervisning och examination används i ett virtuellt online klassrum där tyngdpunkten läggs vid den muntliga framställningen och formativ bedömning.
Vissa moment examineras på din hemskola. Även hemtentamen kan förekomma. Du träffar din lärare och dina studiekamrater på lektionen via ett videokonferenssystem. 

Zoom
Vi använder videokonferenssystemet Zoom till våra lektioner.