Lättläst Teckenspråk
Facebook

Workshop samverkan grundskolan - gymnasium 14 september 2018

Målgrupp: Rektorer, studie- och yrkesvägledare, lärare samt annan skolpersonal som jobbar nära elever och har nytta av att bygga upp goda kommunikationer mellan grundskola och gymnasium.

Att minska studieavbrotten och få fler elever att lyckas med sina gymnasiestudier är ett huvudmål för kommunerna i Dalarna, för Gysam och inom projektet Plugga klart.

Att motverka studieavbrott är en viktig del i arbetet med att förebygga utanförskap, det är också en viktig del för att öka etablering på arbetsmarknaden för ungdomar och minska de samhällsekonomiska kostnaderna.

För att ge ungdomar bästa förutsättningar att lyckas med sina studier behöver grundskola och gymnasium bygga upp goda förutsättningar för dialog, kommunalt och mellankommunalt.

Under den här dagen kommer vi få ta del av erfarenheter och resultat gjorda i projektet Plugga klart samt tillsammans diskutera och skapa en grogrund för samverkan och dialog.”

Tid: fredag 14 september kl 9-16

Lokal : Best Western Gustaf Wasa Hotell i Borlänge

Anmälan senast den 1 september.

För frågor kontakta Lina Lundin, lina.lundin@fbregionen.se

Namn:*

Skola/organisation:*

Kommun:*

Befattning:*

E-postadress:*

Telefon:*

Jag vill ha lunch*
Ja    Nej

Ev. allergier:

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig för att ge dig information om detta evenemang. 

Dina personuppgifter behandlas enbart av Falun Borlänge-regionen AB och kommer inte att delas med andra.

Personuppgiftsansvarig är Falun Borlänge-regionen AB. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig eller begära rättelse/radering. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@fbregionen.se.

Vårt dataskyddsombud är Eva-Lena Palander, 0243-24 80 41 eller eva-lena-palander@fbregionen.se

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 

Workshop samverkan grundskola-gymnasium 14 september 2018 - Workshop samverkan grundskolan - gymnasium 14 september 2018 - ctl00_cph1_gysactbg