Lättläst Teckenspråk
Facebook
VVS- och fastighetsprogrammet

VVS- och fastighetsprogrammet

Programmet för dig som vill jobba inom VVS och fastighet

Eleverna ska lära sig reglerteknik och energioptimering av anläggningar där planering och dokumentation av arbete ingår. Eleverna ska bli medvetna om arbetsmiljöregler och säkerhetsbestämmelser i yrket och deras miljömedvetenhet samt kunskap om energianvändning och hållbar utveckling ska öka.

Inom yrket har man kontakt med entreprenörer och kunder vilket ställer krav på service och bemötande varför elevernas förmåga att kommunicera och samverka med andra människor är ett led i programmet. 

De förbereds även för eget företagande och hur man granskar det egna arbetet enligt kvalitetskrav. Under utbildningen ska eleverna genomgå färdighetsträning och få arbeta med nya och beprövade material samt ges möjlighet till arbetsplatsförlagt lärande där eleverna utvecklar sin yrkeskunskap.

Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.

Här kan du söka programmet

Ansok_Gysam.png