Lättläst Teckenspråk
Facebook
Naturbruksprogrammet

Naturbruksprogrammet

Programmet för dig som är intresserad av djur, natur och livsmedelsproduktion

I programmet ingår kunskap om verksamheter så som fiske, vattenbruk, djurarbete eller trädgårdsmiljöer samt försäljning av varor och tjänster.

Eleverna ska ges kunskap i hållbar utveckling och ges förståelse för naturens mångfald samt information om olika energiformer. Kritiskt tänkande främjas precis som entreprenörskap och förståelse för lagar och bestämmelser inom yrket.

Utbildningen är i första hand praktiskt arbete inom naturbruk där problemlösning är viktigt för eleverna att kunna. Språkfärdigheter och samarbetsförmåga är en stor del i programmet varför eleverna får utveckla sin förmåga att argumentera och söka och sovra information.

Arbetsplatsförlagt lärande ger eleverna yrkeskunskaper. Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.

Ansok_Gysam.png