Lättläst Teckenspråk
Facebook
Naturbruksprogrammet

Naturbruksprogrammet

Programmet för dig som är intresserad av djur, natur och livsmedelsproduktion

I programmet ingår kunskap om verksamheter så som fiske, vattenbruk, djurarbete eller trädgårdsmiljöer samt försäljning av varor och tjänster.

Eleverna ska ges kunskap i hållbar utveckling och ges förståelse för naturens mångfald samt information om olika energiformer. Kritiskt tänkande främjas precis som entreprenörskap och förståelse för lagar och bestämmelser inom yrket.

Utbildningen är i första hand praktiskt arbete inom naturbruk där problemlösning är viktigt för eleverna att kunna. Språkfärdigheter och samarbetsförmåga är en stor del i programmet varför eleverna får utveckla sin förmåga att argumentera och söka och sovra information.

Arbetsplatsförlagt lärande ger eleverna yrkeskunskaper. Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.

Här kan du söka programmet

 

Ansok_Gysam.png