Lättläst Teckenspråk
Facebook
Hantverksprogrammet

Hantverksprogrammet

Programmet för dig som vill jobba kreativt

Hantverkskunnande och estetiskt tänk är centralt och du som elev ska ges information om vad hantering och val av material får för inverkan på miljön. 

Eleverna får i programmet också lära sig yrkets fackspråk för att samverka med kunder och får även lära sig vikten av kvalitet och ansvarskänsla enligt arbetsmiljölagar.

Oavsett om man är anställd eller driver eget företag ska man ha lärt sig ansvar, kreativitet och entreprenörskap, från marknadsföring till grundläggande företagsekonomi.

Arbetsplatsförlagt lärande ger eleverna yrkeskunskap. Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.

Ansok_Gysam.png