Lättläst Teckenspråk
Facebook

Studiehandledning på modersmål

Gysam tillhandahåller studiehandledning på modersmål via nätet till elever som inte har svenska som första språk. Syftet är att de nätbaserade verktygen ska överbrygga geografiska hinder för ett effektivare resursutnyttjande. 

De senaste åren har vi haft studiehandledning på följande språk:
Somaliska, farsi/dari, persiska, serbiska, turkiska, tigrinja, thailändska, svenska och  ryska. Det finns möjlighet att få studiehandledning i arabiska, kurdiska, engelska och azerbadzjanska bland befintliga studiehandledare, men vi anställer givetvis studiehandledare efter behov och på förfrågan om andra språk och ämnen.

Vanligt förekommande ämnen för studiehandledning är svenska, matematik, historia, religion, samhällskunskap, astronomi, fysik, ekonomi, naturkunskap och medicin.

Våra studiehandledare finns spridda över hela Sverige då vi försöker rekrytera studiehandledare med rätt kompetens om vi inte hittar inom länet.

Har ni behov av andra språk eller ämnen försöker vi lösa det. Kontakta oss så snart ni ser ett behov då det kan ta lite tid att komma igång på grund av administration och planering för studiehandledare och elev.

År 1997 infördes i grundskole- och gymnasieförordningen rättigheter för ungdomar från andra kulturer att få studiehandledning på modersmålet. Inom Gysams medlemskommuner kan det vara svårt att hitta kvalificerade studiehandledare. Vi hoppas att genom att samordna mellan flera kommuner ska ämnes- och yrkesutövande personer med kunskap i främmande språk lättare att kunna rekryteras.  


Mål och syfte under 2021 är att:

Vi arbetar för att kunna möta skolornas behov av studiehandledning, oavsett vilket ämne eller språk det gäller.

-  Höjd måluppfyllelse för att öka invandrarelevernas möjligheter till framtida yrkesval

 -  Främja samverkan och samarbete mellan kommunerna i länet för likvärdig utbildning

 -  Ta till vara den resurs som de flerspråkiga ungdomarna utgör för länet  
 

Kontakt

Verksamhetssamordnare är Inger Lindqvist.

För mer information kontakta via mail (säkrast) inger.lindqvist@falun.se 
eller telefon 023-82 649.

Rutin_vid_bestallning_av_studiehandledning_vt16.pdf