Lättläst Teckenspråk
Facebook

Kontakt

Verksamhetssamordnare för GysamNet 

Inger Lindqvist
inger.lindqvist@fbregionen.se eller telefon 073 - 862 44 02

Karin Sveland  Ludvigson
karin.sveland@rattvik.se eller telefon 070-176 39 96