Lättläst Teckenspråk
Facebook
Gysam Aktiviteter

Aktiviteter

Gysam har många järn i elden. Då och då bjuder vi in till föreläsningar för personal inom samverkansområdet. Självklart vill vi att just du kommer för att bidra med tankar och synpunkter så att vi tillsammans kan skapa möjligheternas gymnasieskola.


Kommande aktiviteter

Tidigare aktiviteter

YOURNI europeiskt samarbetet kring integration

YOURNI var ett projekt där Gysams medlemskommuner, tillsammans med Tyskland, Italien, Turkiet, Österrike, Schweiz och Spanien samarbetade kring integration. Syftet var att utveckla en gymnasieskola där alla elever har möjlighet att växa och lära, oavsett bakgrund. Fokus i projektet var snabbare språkinlärning med hjälp av teknik och bättre karriärrådgivning.

De senaste åren har flera av Gysams medlemskommuner tagit emot många flyktingar vilket skapat nya utmaningar så som att utbilda, både i svenska, vanliga skolämnen, hur den svenska arbetsmarknaden ser ut och hur det svenska samhället fungerar. Gysams medlemskommuner kom överens om att möta dessa utmaningar gemensamt och även i samarbete med andra europeiska länder.

Under projekttiden byggdes nätverk för lärare och studie- och yrkesvägledare från Gysams medlemskommuner för att kunna lära av varandra i de olika länderna. De deltog i fyra nätverksträffar i Europa för att kunna utveckla sitt arbete med nyanlända. Träffarna handlade om:

- Användandet av L2 didaktik som medel för integration.
- Engelska som kommunikationsspråk med unga flyktingar för europeiska värderingar och medborgarskap.
- Karriärrådgivning och anställningsbarhet.
- Information till nyanlända om arbetsmarknaden.
- Arbetsskuggning, hur man undervisar lärare studenter i andraspråk undervisning.
- Studiebesök ang lärlingssystem för nyanlända.
- Främjande av interkulturell kompetens i språkutbildning.

Projektet finansierades inom Erasmus + och avslutades i juni 2019.

Läs mer här om projektet 


20 november - Öppna ditt klassrum för Europa

UHR - Universitet och högskolerådet besökte Borlänge och arrangerade tillsammans med Gysam en informationsträff den 20 november 2018 om eTwinning och Erasmus projekt.

Målgruppen var förskollärare, lärare, skolledare och annan personal för förskolor, grund- och gymnasieskolan både teoretiska och yrkesprogram.

Konferensen gav inspiration och information om hur du, dina elever och din skola kan samarbeta och utvecklas med eTwinning och Erasmus+ som resurser tillsammans med kollegor i Europa.

Det finns spännande möjligheter för förskolor, grund- och gymnasieskolan både teoretiska och  yrkesprogram att ansöka och delta i kortare eller längre projekt inom eTwinning och Erasmus+. Både elever och lärare kan delta och smidigt få kontakt med skolor i Europa för  projektsamarbete och erfarenhetsutbyte.

 • Fick information hur enkelt man genom eTwinningnätverket kan starta ett internationellt projekt där också dina elever samarbetar med jämnåriga i ett annat land - helt enligt läroplanen och med autentiska upplevelser och relevanta digitala arbetssätt som krydda.
 • Hur man som lärare och skola kan "krama ur" ännu mer av det internationella samarbetet genom att kombinera eTwinning med Erasmus+ som ger finansiering också för att träffas fysiskt och/eller kompetensutveckla sig.

Förutom att få information om både Twinning och Erasmus+ kunde man även testa på eTwinningplattformen.

 

Digitalisering i gymnasiesärskolan

Den 30 oktober bjöd Gysam in gymnasiesärskolan och grundsärskolans personal samt IM-personal till en dag om digitalisering.

Det blev en dag med flera mycket intressanta programinslag. IT-professor Bo Dahlbom inledde dagen med att prata om "Den digitala revolutionen och skolan" och "När skolan inte längre är en byggnad".

IKT-pedagoger från KOD-center i Örebro, föreläste om digitaliseringens möjligheter i undervisningen. De visade hur man kan jobba med foto & film, programmering, 3D –teknik, ljudinspelning och blir säker på nätet/källkritik.

Sofia Källström från 2047 Science Center gav idéer om hur skolan kan ta sig an digitalisering och programmering. I pausen kunde man även testa och se hur några programmerbara artefakter (robotar) fungerade.

KOD-center höll i en workshop där man fick testa från grunden hur man blockprogrammerar. Dagen avslutades med Revyresan, en härlig nummer revy där elever från Ljungbergsgymnasiet och daglig verksamheten medverkade.

Ta vär(l)den in i skolan

En utbildningsdag för undervisande lärare och rektorer inom Bygg- och anläggningsprogrammen i Dalarna, där utgångspunkten var de globala målen för hållbar utveckling.

Årets KockTeam 2018

För skolpersonal och press - Aktiviteter - ctl00_cph1_DynamicControlContainer1_po_148_dc148_pg8096_actImg2

En kocktävling, en tävling i högtidsdukning och en kulinarisk mässa, allt i en och samma lokal lockade besökare från hela Dalarna till Smedjebackens Folkets Hus under lördagen 10 mars. Årets vinnare blev Hushagsgymnasiet i Borlänge och i dukningstävlingen var det Tobias Klebark från Smedenskolan som tog hem segern.

Det var många besökare som bevittnade och supportade kockteamen från de fyra gymnasieskolor i länet som bedriver utbildning inom restaurang- och livsmedel. De tävlande lagen kom från Smedjebacken, Leksand, Borlänge och Falun. Det var ett gäng trötta men lyckliga blivande kockar från Hushagsgymnasiet i Borlänge som till sist tog hem segern. De hade lyckats bäst att laga och leverera en trerätters middag utifrån en råvarukorg med tonvikten på dalaproducerad mat.

Samtidigt som kocktävlingen pågick kunde publiken rösta på vilken högtidsdukning de tyckte var vackrast. De sex borden stod uppdukade i entrén till Smedenskolan med bland annat bröllopsdukning och dukning för 30-årsfest som teman. Vinnaren blev Tobias Klebark från Smedjebacken som dukat för ett guldbröllop. Det pågick även en mässa och försäljning med lokalt producerade matprodukter i olika former samt en jobbmässa med branschfolk som presenterade sina arbetsmöjligheter och erbjöd bland annat sommarjobb. 

Elever från VBUs medieinriktning på Samhällsvetenskapliga programmet filmade och live-streamade under dagen på YouTube kanalen ”Årets kockteam 2018”.

Kocktävlingen är ett arrangemang av Gysam i samarbete med VBU (Västerberslagens Utbildningsförbund) för de gymnasieskolor inom Falun Borlänge-regionen AB samarbetsområde som har restaurang- och livsmedelsprogram. Syftet är att öka intresset hos ungdomar att söka sig till en bransch med stort behov av arbetskraft.

Det vinnande laget från Hushagsgymnasiet bestod av Iza Renfjord, Charlie Stenström, Adam Lindholm, Anton Pennonen och Kevin Willman. Lagets kontaktperson och lärare Disa Bartholdsson; disa.bartholdsson@edu.borlange.se ,070-253 31 59

Kontaktperson Gysam:

Lina Lundin
Projektledare för Gysam
lina.lundin@fbregionen.se

Tel: 0243-24 80 55, 072-557 82 10

www.sites.google.com/vbu.se/kocktavling

www.facebook.com/aretskockteam

www.instagram.com/aretskockteam_2018/

  

I samarbete med utställare och sponsorer:

Skedvi Bröd, Grönsakshallen Sorunda AB, LissEllas senap, Murboannas Ost, Ostbutiken i Västansjö, Laby´s choklad, Sågmyra Byggnadsvård & Kökshandel AB, Ingmis Human Touch, LRF, MoraKniv AB, Visita, Matses Mat, Besöksnäringscollage, Sälens Högfjällshotellet, Smedjebackens kommun, Kaffebönan, Falun Borlänge- regionen AB, VBU, Svenska Kockars förening.

 

 

Lärarkonferens för lärare som jobbar med IM-språk

Den 18 december bjöd Gysam in till en heldagskonferens i Rättvik för skolpersonal som jobbar med IM-språk elever. Ett  60-tal personer deltog.

Dagens program bestod av presentation av resultat och erfarenheter från Yourniprojektet. Medverkade gjorde Pernilla Bremer, processledare  och lärare och studie-och yrkesvägledare som deltagit i projektet:  Maud Granström Bales, Lena Wibergh Olsson, Lars Ljusteräng, ALine Almeida Eriksson, Kari Bryngelsson och Helen Bengtsar.

Lärare och studie-och yrkesvägledare berättar om sina erfarenhetsutbyten med Spanien, Tyskland, Turkiet, Italien, Österrike och Schweiz.
- Tips på appar som både lärare och elever kan använda.
- Presentation av framtagen lektionsplan för att underlätta undervisning om hur arbets-marknaden ser ut för nyanlända.
- Info om forskningscirkeln om mångkulturalitet i klassrummet som arrangerats inom Gysam.
- UF och nyanlända. Föreläsare  Ulf Thored.
- Hur CEFR* kan användas för att höja nyanlända elevers motivation att lära sig språk. Föreläsare: Aline Almeida Eriksson.

* Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning.

 

En skola som lär för livet

För skolpersonal och press - Aktiviteter - ctl00_cph1_DynamicControlContainer1_po_148_dc148_pg8508_actImg2

Gysam bjöd in till en föreläsning "En skola som lär för livet" med Cecilia Olsson, som vände sig till personal inom gymnasiesärskolan och grundsärskolan.

Några programpunkter som togs upp:
- Utvecklingsstörning och andra funktionsnedsättningar.
- Hur man gör en pedagogisk genomgång av diagnos eller utredning med eleven.
- Tydliggörande pedagogik och konkreta exempel på anpassningar.
- Hur man förbereder eleven för livet efter skolan.

Elevens delaktighet och empowerment var centrala begrepp under dagen.

Cecilia Olsson, som är fil.dr i specialpedagogik har varit verksam inom FUB:s forskningsstiftelse ALA och bland annat gjort läromedlen Ninjakoll.


Yrkesprogramsmässa

För skolpersonal och press - Aktiviteter - ctl00_cph1_DynamicControlContainer1_po_148_dc148_pg8523_actImg2

Som en del av den yrkesvecka som Gysam och Hedemora kommun arrangerade under vecka 39 anordnades en yrkesprogramsmässa på Martin Koch gymnasiet i Hedemora den 29 september. Syftet var att öka intresset bland unga att söka yrkesprogram, att höja medvetenheten kring program samt att visa kopplingen mellan utbildning, yrke och arbete.

Yrkesveckan är en final på en aktivitet som började i juni med studiebesök på två arbetsplatser i Hedemora för lärarna. Föräldramöten med fokus på utbildning och arbetsliv har arrangerats och kommunikatörerna från Arbetsmarknadskunskap har haft inspirationslektioner med eleverna. Yrkesprogramsmässan som var ett samarbete mellan Martin Koch gymnasiet, Vasaskolan och Gysam (som drivs av Falun Borlänge-regionen) var finalen på veckan där yrkesprogram från Gysams kommuner fanns representerade. Utställare från UF samt programmen Restaurang och livsmedel, Hotell och turism, Barn och fritid, Vård och omsorg, Handel och administration, Lärling, El och energi, Naturbruk, Bygg och anläggning inriktning gruv, Industritekniska, Fordon och transport, samt VVS fanns på plats för att visa upp vad programmen har att erbjuda. Dessutom fanns flera arbetsgivare på plats, så som Boliden, Bravida, BYN, Romme Alpin och Dannes El service, för att visa upp yrken som utbildningarna kan leda till. Målgruppen var elever från åk 7-9 från Vasaskolan och Olympicaskolan och IM-programmen i Hedemora.

Dagen var mycket uppskattad av både lärare, arrangörer och elever och man har redan idéer inför nästkommande år.

- Detta är något vi kommer att fortsätta med, det är så viktigt att visa vad eleverna faktiskt har att välja på. Yrkesprogrammen hamnar ofta i skymundan för de mer teoretiska programmen och jag tror det är viktigt att även de får en högre status bland ungdomar och föräldrar. Det är dock viktigt att detta inte är en fristående grej utan vi måste arbeta på fler sätt för att visa eleverna vilka möjligheter de har och för att de ska kunna göra medvetna studie- och karriärsval. En annan sådan satsning är ju Arbetsmarknadskunskap, där vi arbetar tillsammans för att visa upp arbetsmarknaden i regionen, säger studie och yrkesvägledare Ann-Sofie Vikström vid Martin Koch gymnasiet i Hedemora.

Gysam fanns på plats med popcornmaskin och bjöd deltagarna på popcorn, vilket var mycket uppskattat av elever och lärare.

- Det var ett väldigt trevligt inslag, eleverna möttes av lukten av nypoppade popcorn på skolgården, vilket jag tror gjorde att de kände sig välkomna. Det blev en bra start på mässan, säger Lina Lundin, Gysam.

Konsten att styra sig själv 1 nov

Den 1 november arrangerade Gysam en föreläsning för lärare, elevassistenter på Gysär, (kommunalt och privat anställda) med David Edfelt, leg psykolog, som även förra året höll en uppskattad föreläsning. Han pratade om att hantera och förebygga problemskapande beteenden i skolan.

För en del elever innebär skolan stora utmaningar. Återkommande misslyckanden ger lätt problemskapande beteenden och sämre mående vilket gör det svårare att nå skolans mål. För vissa kan detta leda till en ond spiral som blir utmanande för såväl lärarna och pedagogerna närmast eleven som andra på skolan. Dagen fokuserar på förståelse och verksamma strategier för en välfungerande skolvardag.

 • Hur kan vi förstå varför det blir som det blir i stunden?
 • Hur finner du balansen mellan förmågor/färdigheter och skolans krav?
 • Hjälpmedel, träning och anpassning – när och hur ska du göra vad?
 • Förhållningssätt och strategier som vi vet har effekt i klassrummet, på raster och på fritids
 • Att hantera och minska utagerande beteende – lågaffektivt bemötande och strategier som hjälper i stunden
 • Systematiskt arbete för att förbättra och vända trenden

 

David Edfelt är leg psykolog och arbetar med handledning och utbildning. Han driver tillsammans med en kollega Provivus (provivus.se) som ligger bakom Tipsbanken, med hundratals tips för pedagoger i skolan. David har tidigare arbetat som förskole-och skolpsykolog, i barnpsykiatri och som samordnare för 15 utredningsteam inom bl a Karolinska universitetssjukhuset. Han undervisar även på Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet och är en mycket uppskattad föreläsare. David är författare till "Utmaningar i förskolan. Att förebygga problemskapande beteenden.¨

Kompetensutvecklingsdag för IM- språk

Gysam bjöd den 8 september in lärare, studie- och yrkesvägledare på IM-språk till en kompetensutvecklingsdag. Dagen startade med en föreläsning av Mats Trondman som pratade kring det mångkulturella samhället. Därefter gavs information om projektet YOURNI, ett europeiska samarbete kring integration som Gysams medlemskommuner ingår i.

Syftet är att utveckla en gymnasieskola där alla elever har möjlighet att växa och lära, oavsett bakgrund. Focus kommer att ligga på snabbare språkinlärning med  hjälp av teknik och bättre karriärrådgivning.

Läs mer här

11 januari 2016: Seminariedag om samverkan skola arbetsliv

Den 11 januari bjöd Gysam och Ratio in Gysams ledningsgrupp, näringlivschefer och företrädare för arbetslivet till en seminariedag om samverkan skola- arbetsliv. Hur kan samverkan mellan skolan och arbetslivet byggas upp för att höja elevernas valkompetens?

Dagens syfte var att få skolan och näringslivet att mötas och prata med varandra. Under förmiddagen målades bilden av Dalarnas arbetsmarknad och kompetensbehov upp.  Under eftermiddagen fick deltagarna diskutera kring hur samverkan mellan skola och arbetsliv kan förbättras. Följande frågor skulle besvaras:

Vad kan Gysam göra?

Vad kan skolledare göra?

Vad kan arbetslivet göra?

Vilken forskning finns behov av för att stötta samverkansprocessen?

Diskussionerna visade på en stark samarbetsvilja mellan de olika aktörerna och tydliggjorde samtidigt flera förbättringsområden, så som att det bör finnas en tydlig samordning när det gäller samverkan skola arbetsliv, något som saknas i Dalarna idag. Alla var överrens om att det pågår mycket bra initiativ i länet men det är ofta ensamma öar, som vilar på eldsjälars engagemang. 

Vill du veta mer kontakta Pernilla Bremer, processledare Gysam
pernilla.bremer@fbregionen.se
0243-248048


 

2 september 2016, Att arbeta med digitala verktyg, Patricia Diaz

Gysam Net bjöd in lärare i moderna språk och engelska till föreläsning och workshop med Patricia Diaz den 2 september.

Hon pratade om hur man kan förbättra och effektivisera undervisning och lärande med hjälp av digitala verktyg. Under workshopen  fick deltagarna prova på verktyg som kan användas för att flippa undervisningen. De fick också  konkreta elevexempel på hur man kan arbeta med kollaborativa dokument och alternativa sätt för återkoppling. 35 personer deltog  från Gysams kommuner.

Studiebesök på Clas Ohlson Distribueringscentral

För skolpersonal och press - Aktiviteter - ctl00_cph1_DynamicControlContainer1_po_148_dc148_pg7109_actImg2

Den 7 mars bjöd Gysam i samarbete med Arbetsmarknadskunskap in personal på IM-programmen till ett intressant studiebesök på Clas Ohlson Distributionscentral i Insjön.

Dagen började med en rundtur i DC där ordning och reda är ledord i det dagliga arbetet. Deltagarna fick ta del av imponerande logistik i lagercentralen som varje dag tar emot 20-25 långtradare med gods och ca 20 containers från Asien. Med 350 anställda hanterar man postordrar från privatpersoner och dagsbeställningar från 205 Clas Ohlson butiker runt om i världen, från lilla Insjön till Dubai.

Efter rundturen fick deltagarna en inblick i verksamheten på Clas Ohlsons DC, bland annat vilka yrken och arbetsuppgifter som finns där och hur de tänker vid rekrytering.  Maria Thulemark, HR-chef, teamledare Patrik Svensson och Marie Gradén, HR-koordinator berättade lite om hur rekryteringsprocessen går till och om vilka egenskaper de letar efter hos en framtida medarbetare. De viktigaste kraven är god fysik och en genomförd gymnasieutbildning. Man har även tagit fram ett dokument som de kallar för "vårt gemensamma ansvar och förväntningar på dig som medarbetare" för att det ska vara tydligt vad som förväntas av de nyanställda.

Det gavs även tillfälle att diskutera kopplingar till undervisningen med varandra och med Pierre och Ingrid från Arbetsmarknadskunskap. Arbetsmarknadskunskap syftar till att fler unga ska göra medvetna studie- och yrkesval, och bredda elevernas perspektiv gällande arbete och samhälle. Det lektionsmaterial som finns inom Arbetsmarknadskunskap är framtaget för att samverkan mellan skola och arbetsliv ska ske långsiktigt och hållbart. Varje lektion har ett tydligt syfte och är utformad utifrån Gy11.

Studiebesöket avslutades med lunch på Insjöns hotell.

För frågor kontakta Pernilla Bremer

pernilla.bremer@fbregionen.se

 


Maria Thulemark, HR-chef och Marie Gradén, HR-koordinator

Studiebesök Romme Alpin

För skolpersonal och press - Aktiviteter - ctl00_cph1_DynamicControlContainer1_po_148_dc148_pg7045_actImg2

Den 3 februari bjöd Gysam in lärare i samverkansområdet till ett studiebesök på Romme Alpin. Syftet var att ge en bättre inblick i hur arbetsmarknaden ser ut i Dalarna för att skapa en tydligare koppling mellan skola och arbetsliv.

Gysams processledare Pernilla Bremer inledde dagen med att informera om det som står i läroplanen om samverkan mellan skola och arbetsliv och om hur det är tänkt att utföras enligt skolverkets allmänna råd för studie- och yrkesvägledning. Pernilla berättade också att man inom Gysam har en överenskommelse med näringslivskontoren, att de vid förfrågan ordnar studiebesök för lärare som speglar det lokala näringslivet.

Viktor Funcke på Romme Alpin berättade om anläggningen som är belägen på det högsta berget närmast Stockholm och gav en rundtur. På denna fick lärarna bland annat se skiduthyrningen där man tack vare förbeställningar kan lämna ut utrustningen på 15 sek. 

Romme Alpin är ett familjeföretag där skidåkningen är drivkraften bakom utvecklingen av anläggningen. Sett till antal besökare är Romme Alpin den femte största anläggningen i Sverige och de håller öppet 3 månader om året. Det viktigaste för Romme Alpin är:

- Skidåkning.
- Kort resväg (dagsresenärer står för största andelen av besökarna som åker upp till 3 timmar enkel resa för att komma till Romme Alpin).
- Bra bemötande från personalen.

Åldersspannet i personalstyrkan är 15-70 år. Många som jobbar på anläggningen går på gymnasiet eller högskolan och har Romme Alpin som sin första arbetsgivare. Varje säsong har de ca 400 anställda på anläggningen, varav 20 stycken är årsanställda. I år har de 200 nya medarbetare, tjänster som hade 1000 sökande. En hel del av jobben på anläggningen kräver inga förkunskaper, det viktigaste är rätt inställning. Vill man jobba i skidskolan så behöver man förstås kunna åka skidor, men resten lär man sig på plats. Där är det mycket positivt om man har en bakgrund inom föreningslivet, exempelvis som ledare inom sporten. Hälften av personalen jobbar inom mat och servering. Tjänster inom kök/kock är svårast att tillsätta enligt Viktor, och det stämmer väl överens med hur det ser ut runtom i landet.

Romme Alpin har ett tydligt tänk kring sin personal. Något de är tydliga med är att de som jobbar där själva har valt det, vilket innebär att de måste anpassa sig efter Romme Alpins filosofi. Anläggningen har en egen personalhandbok som bland annat innehåller en rad ”alltid” och ”aldrig”. En grundbult i Romme alpins personalhandbok är att personalen har fullt fokus på gästerna, alltid med ett leende.

Nästa punkt på dagen var Ingrid från Arbetsmarknadskunskap som inledde med att poängtera att Romme Alpin har många instegsjobb, något som är meriterande för alla, även om man ska vidare till högskola. Efter en genomgång av AMKs lektionsmaterial för lärare så berättade Magnus från VBU om ett arbetssätt i AMK och Privatekonomi som han kört med sina samettor som uppstartades med en inspirationsföreläsning i AMK. Det går ut på att eleverna ska få en bra inblick i hur deras liv kan komma att se ut om 10 år, och att de ska få koll på vad som krävs för att ta sig dit. Arbetssättet inleds med att eleverna får göra ett test från Arbetsförmedlingen med ett stort antal frågor. En rad yrken som passar personen presenteras och eleven får utifrån dessa välja två yrken att läsa på mer om, ta reda på vad som krävs för att ta sig dit, hur det ser ut med antagningsstatistiken på utbildningarna och så vidare. För många blir det en chock att se vad som krävs. Vidare kollar de upp hur lönestatistiken ser ut, ”köper” en bostadsrätt för att få koll på lån och räntor, tar lån för att köpa en bil och så vidare. På Konsumentverkets hemsida finns schabloner för kostnader för mat, mobil och annat som tillsammans med alla inkomster och andra kostnader vägs ihop för att eleverna ska se hur ekonomin kan komma att se ut. När allt är sammanställt och klart kommer tvisten. Arbetslöshet. Vad händer nu?

Dagen avslutades med gruppdiskussioner utifrån följande frågeställningar gällande AMK;

- Vad gör ni redan?
- Vad saknas för att komma vidare med att hitta fler kopplingar i fler kurser?
- Hur kan jag arbeta med AMK inom mitt ämne (mitt yrke)?

Lärarna delade även med sig av goda idéer och erfarenheter. Ett exempel är den ”Workweek” som VBU har varje år. Då jobbar eleverna med att skriva cv och träna på anställningsintervjuer – detta arbetssätt har vid många tillfällen lett till både ferie- och tillsvidareanställningar.

För frågor kontakta Pernilla Bremer

pernilla.bremer@fbregionen.se


Arbetsmarknadskunskap– hur då?

Falun Borlänge regionen bjuder in lärare och SYVare till en
inspirationsdag där vi berättar om arbetsmarknadskunskap.
Vad är det, varför behövs det och hur går vi tillväga?

När? 26, 27 eller 28/10 – välj det datum som passar dig bäst
Kl 9–12 samtliga dagar
Var? Borlänge – exakt plats meddelas senare
Vem? Praktisk information till lärare om Arbetsmarknadskunskap
i skolan. SYVare är också välkomna.

PROGRAM:
■ Janne Sundqvist, analytiker på arbetsförmedlingen berättar
om Dalarnas demografiska utmaningar och varför vi behöver
prata mer Arbetsmarknadskunskap i skolan.
■ Ingrid Saksvik och Pierre Mörck, satsningens kommunikatörer,
visar hur en lektion i Arbetsmarknadskunskap går till.
■ Fika
■ Ingrid och Pierre pratar om lektionsmaterialet och vad
vi vill uppnå tillsammans. Tid för diskussion och frågor.


Anmälan till Ingrid: ingrid.saksvik@arbetsmarknadskunskap.se eller
Pierre: pierre.morck@arbetsmarknadskunskap.se,
kommunikatörer för Arbetsmarknadskunskap i Dalarna.

Ange i anmälan vilken dag du vill komma.

VÄLKOMMEN!

Vi fokuserar också på det viktiga samarbetet mellan skola, elever, föräldrar och näringsliv.
För att underlätta för lärare har vi enkla och konkreta tips på tydliga kopplingar
mellan varje ämne och arbetsmarknaden.

Se inbjudan

Utbildning- att lyckas som elevassistent

För skolpersonal och press - Aktiviteter - ctl00_cph1_DynamicControlContainer1_po_148_dc148_pg6892_actImg2

Den 27 oktober arrangerade Gysam utbildningen "Att lyckas som elevassistent" för skolanställda och privatanställda elevassistenter på Ljungbergsgymnasiet i Borlänge. 65 personer deltog i utbildningen där syftet var att utbilda elevassistenter så att de bättre kan förstå och hjälpa sina elever i skolan.

Elevassistenter och resurspersoner har en helt avgörande roll i elevens vardag. Utmaningarna kan vara många under en dag i skolan. Elever som har svårt att styra sig själva, antingen de har eller inte har någon diagnos, hamnar gång på gång i situationer där de riskerar att misslyckas. Hur kan assistenten bättre förstå varför det fungerar i vissa situationer och inte i andra?

David Edfelt föreläste och gav konkreta strategier och verktyg som kan förbättra elevassistenstens och elevens relation och situation. Några av punkterna som togs upp var: 

 • Hur kan vi förstå barn som har svårt att styra sig själva?  
 • ADHD, autism och andra funktionsnedsättningar – vad är viktigt att tänka på? 
 • Frustration, ilska och utagerande beteende – hur ska jag göra?  
 • Bemötande och konkreta strategier för en välfungerande vardag 
 • Ett coachande förhållningssätt – vad innebär det i praktiken? 
 • Hur kan du som elevassistent underlätta och samtidigt må bättre själv?
Studiebesök - matematik i vardagen

För skolpersonal och press - Aktiviteter - ctl00_cph1_DynamicControlContainer1_po_148_dc148_pg6458_actImg2

Den 26 oktober arrangerade Gysam studiebesöket ”Matematik i vardagen” för matematiklärare i samverkansområdet. Syftet var att skapa en naturlig väg in till näringslivet för lärare då kopplingen skola-näringsliv ofta upplevs som bristfällig. Dessutom ville man skapa en mötesplats för lärarna där de får lära sig mer om hur deras ämne används på en arbetsplats i vardagen. 

Många mattelärare upplever ofta att det är svårt att förklara för eleverna varför man ska lära sig matte, hur man ska ha användning av det i verkliga livet och i ett framtida yrke. Därför är det viktigt att kopplingen skola-näringsliv är tydlig och självklar. Gysam arbetar på flera sätt med att stärka kopplingen där studiebesök för ämneslärare är en del. Dagen började på Falu Energi & Vatten med att Pernilla Bremer, processledare för Gysam och Oscar Lundgren, näringslivschef i Vansbro informerade om skolverkets allmänna råd för studie och yrkesvägledning och om hur samverkan mellan skola och arbetsliv ser ut i Dalarna idag.

Lars Runevad, projektingenjör och Daniel Asplund, projektledare på Falu Energi & Vatten berättade sedan om hur de använder matematik i princip varje dag i sitt yrke när de ska göra lönsamhetskalkyler, optimeringsberäkningar, energiberäkningar och rimlighetsbedömningar. Daniel har tagit fram verktyg för flödesberäkningar av vattenkraften och vindanalyser från vindkraftverken och detta hade inte varit möjligt om han inte haft grundkunskaper i matematik. Båda vittnar om att matematiken de lärt sig i skolan hjälper dem att tänka logiskt och att de fått referensramar som är oerhört viktiga när de ska uppskatta om ett värde i en uträkning är rimlig eller inte. Att de förstår utan att veta exakt.

Eftermiddagen spenderades på Kvarnsvedens pappersbruk i Borlänge där Sofia Kristensen, personalchef berättade om hur viktigt det är för dem att de som anställs på bruket har eftergymnasial utbildning. Inriktningen är inte lika viktig, utan att man har en grund att stå på och en vilja att lära sig brukets processer.

Jonas Sjans, sektionschef berättar att de varje dag får räkna ut planerad energiförbrukning och rapportera till elbolagen, annars är risken att elnätet inte är förberett på den enorma energiförbrukning som bruket har varje dag. Matematik används dagligen i arbetet här. Det görs beräkningar på malgrad och ljusgrad, personalchefen gör mycket procentuträkningar på sjukfrånvaro och så vidare. Den mer avancerade matematiken står utvecklingsingenjörerna för när de gör besparingsberäkningar och andra formler. Jonas poängterar att det är viktigast att ha tänket när det gäller matematik, en grund att stå på som gör att man kan uppskatta om saker och ting är rimliga eller inte.

Dagen avslutades med att Matias Liedbäck, matematiklärare på Soltorgsgymnasiet berättade om sitt arbetssätt ”peer instruction” som handlar om att kontinuerligt testa eleverna efter genomgången av ett räknesätt. Eleverna får svara på frågor med hjälp av mentometerknappar och på så sätt får Matias en fingervisning om vad eleverna behöver träna mer på.

Dagen var uppskattad och Gysam planerar redan för fler studiebesök inom fler ämnen, både för lärare och elever.

26 oktober- Seminariedag om betyg och bedöming

För skolpersonal och press - Aktiviteter - ctl00_cph1_DynamicControlContainer1_po_148_dc148_pg6733_actImg2

Den 26 oktober bjöd GYSAM in lärare från gymnasiesärskolan till en heldag på Galaxen i Borlänge med föreläsaren Peter Gröndahl. Peter har tidigare arbetat som lärare på Huddinge kommun och som undervisningsråd på Skolverket och arbetar idag med utbildningsfrågor på Lärvision. Cirka 50 lärare var på plats och dagen varvades med föreläsningar gällande bedömning i gymnasiesärskolan, kunskapskrav, kravnivåer, ämnes- och områdesplaner samt betyg och dokumentation i gymnasiesärskolans styrdokument och gruppdiskussioner.


Rektorsdag 22 september

Den 22 september samlas gymnasiechefer och rektorer för att diskutera hur man kan minska antalet studieavhopp inom Gysam utifrån den utredning som gjordes tillsammans med Region Dalarna.

Läs inbjudan

Läs rapporten "Den stödjande skolan"


Infoträff Arbetsmarknadskunskap

Den 16 april 2015 arrangerades en infoträff om projektet Arbetsmarknadskunskap i Teknikdalen i Borlänge.

Syftet var att informera om vad det innebär för de skolor som arbetar i en kommun där projektet Arbetsmarknadskunskap pågår.

Under förmiddagen fick besökarna information om projektet, träffa kommunikatörerna samt få höra en rektor och en studie- och yrkesvägledare från Västerås berätta om deras erfarenheter av att jobba med Arbetsmarknadskunskap. Maria Östh, Region Dalarna, fanns också på palts under dagen för att demonstrera www.framtiddalarna.se.

Målgrupp: rektorer, lärare, studie- och yrkesvägledare på grundskola och gymnasium i de kommuner där projektet arbetsmarknadskunskap kommer att drivas 2015-2017.

För mer information kontakta Lotta Strömer, projektledare arbetsmarknadskunskap, lotta.stromer@fbregionen.se alternativt Pernilla Bremer, processledare för Gysam, Pernilla.bremer@fbregionen.se.

Se inbjudan här

Rektorsdagen

Den 22 maj arrangerade Gysam en rektorsdag som var väldigt uppskattad av besökarna. Under förmiddagen pratade Kristina Malmberg om rektors förändrade roll och rektors lärande och eftermiddagen ägnades åt betyg och bedömning med föredragare Mattias Liedbäck.

Kristina Malmberg, utbildningsledare vid rektorsutbildningen på Uppsala universitet, pratade om rektorns förändrade roll och rektorns lärande, om det nya rektorsprogrammet samt om SOU 2015:22 ”Rektorn och styrkedjan”. En utredning som påvisar att många av rektorernas problem beror på svagheter i den så kallade styrkedjan, alltså den kedja som består av staten-huvudmannen - huvudmannens förvaltning - rektorerna - lärarna.

Eftermiddagen ägnades åt betyg och bedömning med föredragare Matias Liedbäck, lärare i fysik och matematik på Soltorgsgymnasiet i Borlänge som pratade om systematiskt kvalitetsarbete, bedömning med fokus på feedback, kamratbedömning, hur lärarna jobbar med styrdokumenten, betygsättning med mera. Det var en lärorik dag som uppskattades av deltagarna. 

28 april, kl 10 - 16, Borlänge: Nya möjligheter i fokus!

En heldagskonferens om söktrycket inom Gysam och fördelarna med att införa arbetsmarknadskunskap på schemat. På plats var bland andra Jobba i Västerås och Titti Eklund från antagningsenheten. Lena Högberg och Pernilla Bremer informerade om nyheter i GysamNet och samverkan inom Gysär. 


7/1 Entreprenöriellt lärande - Gysär

Gysam bjuder in till en dag om entreprenöriellt lärande på Galaxen den 7/1 2015 klockan 9-16.

Den huvudsakliga målgruppen är gymnasiesärskolans personal, men även personal från grundsärskolorna i samverkansområdet är välkomna. Dock kommer vissa av föreläsningarna endast handla om gymnasiesärskolors erfarenheter. Varmt välkomna!

Program

Anmälan sker till ingalill.eriksson@fbregionen.se senast den 19/12.
Digitala medier i språkundervisningen

Den 28 oktober klockan 9-12 på Leksands gymnasium 

Digitala medier kan vara en viktig tillgång i språkundervisningen. De kan öppna upp för nya möjligheter till autentiskt lärande, för bedömning och feedback och för att göra undervisningen mer inspirerande.

Möjligheterna att använda bild och ljud gör också att digitala medier kan gynna lärandet för elever med olika perceptuella begränsningar. Under förmiddagen kommer du att få konkreta tips om hur du kan arbeta med digitala medier i din undervisning och du kommer att få möjlighet att under handledning prova på att arbeta med några av verktygen.

Välkommen att anmäl dig senast 17/10 genom att gå in på följande länk: bit.ly/workshopgysam

Om du har några funderingar kring träffen är du välkommen att vända dig till
Marie Linder, Högskolan Dalarna, mali@du.se, tel 023-77 80 70

Inbjudan i PDF form

  

21 mars, 2013: Hela skolans ansvar

För skolpersonal och press - Aktiviteter - ctl00_cph1_DynamicControlContainer1_po_148_dc148_pg4833_actImg2

Inledningen leddes av Gysams processledare Pernilla Bremer. Det talades om regional arbetsmarknadsinformation med Jan Sundqvist från Arbetsförmedlingen och mer om arbete och utbildning, samt information om de jobb som finns i regionen.

Det diskuterades också om relevanta utbildningsvägar. Utöver detta föreläste Steve Johnson, Borlänge kommun, om kommuners behov av kompetens inom infrastruktur.

Kerstin Degerlund och Diana Xhemshiti, Falu kommun, föreläste dessutom om kommuners behov av kompetens inom omvårdnadssektorn. Maria Björk, studie- och yrkesvägledare inom Gysam, informerade om utbildningsvägar i omvårdnadssektorn.29 oktober, 2013: Rollen som personlig assistent i särskolan

För skolpersonal och press - Aktiviteter - ctl00_cph1_DynamicControlContainer1_po_148_dc148_pg4832_actImg2

I kursen deltog ett trettiotal skolassistenter från gymnasiesärskolorna i Falun och Borlänge. Inför dagen hade alla deltagare läst boken "Älskade assistent" av Jan Blomström. Det är en bok som behandlar frågor kring rollen som personlig assistent. Mycket av det som den tar upp är dock även relevant för assistenter i skolvärlden.

I en kort inledning berördes några viktiga frågor, bl.a. skillnaden mellan funktionsnedsättning och handikapp. Därefter gick deltagarna till gruppdiskussioner. Utifrån kapitlet "Punkterade sanningar" i boken de läst hade några frågor utformats som mer berörde rollen som assistent i skolan.


22 november, 2013: Framgångsrika skolor har målinriktade rektorer

För skolpersonal och press - Aktiviteter - ctl00_cph1_DynamicControlContainer1_po_148_dc148_pg4822_actImg2

Under rektorsdagen den 22 november närvarade 29 personer där flertalet kom från gymnasiet och vuxenutbildningen.

Deltagarna underströk, i den utvärdering de fick fylla i, att både för- och eftermiddagen var givande. Lena Lindh från skolinspektionen inledde dagen och föreläste om skolinspektionens granskningar kring rektorns pedagogiska ledarskap. Hon berättade då om samstämmigheten i att framgångsrika skolor har rektorer som förmår att tydliggöra skolans mål, att kommunicera dessa samt åstadkomma uppslutning kring målen bland medarbetarna.  

6 december, 2013: "Stor potential att utveckla många frågor genom samverkan"

För skolpersonal och press - Aktiviteter - ctl00_cph1_DynamicControlContainer1_po_148_dc148_pg4821_actImg2

”Mycket intressant och givande”, ”Som studerande syv har det varit väldigt givande”, ”Speciellt ledaren i mig var intressant”, ”Värdefullt med diskussioner. Ger mycket”, ”Nätverkande behövs mera!”

Under grundskoledagen den 6 december närvarade strax under 37 personer då ett oväder ställde till det för ett antal. Bland deltagarna fanns studie- och yrkesvägledare, rektorer, lärare och utvecklingsledare med flera. Dagen handlade bland annat om arbete och utbildning för grundskolorna i samverkansområdet. Programmet på agendan bygger på de önskemål som framkom i utvärderingen. Verktyg och förhållningssätt som underlättar samverkan med näringsliv, föräldrar och det omkringliggande samhället presenterades. 


Studiebesök för lärare inom Gysär 14/6

För skolpersonal och press - Aktiviteter - ctl00_cph1_DynamicControlContainer1_po_148_dc148_pg7644_actImg2

Inom GYSAM jobbar man på många olika sätt för att samverka med arbetslivet, bland annat genom att tillsammans med näringslivskontoren arrangera ämnesvisa studiebesök för lärare som speglar det lokala näringslivet. Detta för att lärare ska få mer kunskap om arbetsmarknaden men också för att skapa mötesplatser och få igång en mer aktiv samverkan mellan skola och arbetsliv. Den 14 juni arrangerades ett studiebesök för skolpersonal från Hotell-, restaurang och bageriprogrammet på gymnasiesärskolan på Ljungbergsgymnasiet i Borlänge.

Morgonen började på Galaxen där restaurangchef Roger Bäck berättade om anläggningen och den varierande verksamheten som bedrivs där. Han berättade att han har ett bra samarbete med Ljungbergsgymnasiet och andra skolor i kommunen och ser ett stort behov av fortsatt samverkan mellan skola och arbetsliv.

- Det är genom praktiken som eleverna på riktigt får känna på hur det är att arbeta i ett kök, på ett hotell eller i ett bageri, säger han.

Han poängterar vikten av att eleverna redan i skolan får veta vad det innebär att arbeta i branschen så att de inte blir överraskade när de kommer ut i arbetslivet.

- Restaurangyrket handlar om att ge kunden den bästa upplevelsen, vara serviceinriktad, alert och ha hög social kompetens. Man ska tycka att det är roligt att ge service och vilja anstränga sig för att ge kunden det hen efterfrågar, säger han.

Roger menar vidare att Hotell-, och restaurangyrken är viktiga instegsjobb för unga men behöver höja sin status för att branschen ska kunna hålla hög kvalitet och behålla kompetent personal längre.

- Det är många av de som utbildar sig som inte stannar kvar mer än ett par år på grund av att det är en väldigt slitig bransch. Det gäller att man redan från början är säker på vad det innebär och att det är ett yrke som man kommer att trivas med, menar han.

Han ser ett problem i att bristen på kompetent personal inom branschen gör att man tar in outbildad personal, vilket sänker statusen på yrket. Om det finns en tydlig koppling mellan skolan och arbetslivet och man pushar sina elever är det lättare att motivera dem till att vidareutbilda sig eller stanna kvar i yrket en längre tid, menar han.

- Skolorna bör satsa mycket mer på praktik och lärlingsutbildningar och förbereda eleverna på vad som kan hända när man jobbar inom restaurangen. Du kommer att träffa på fulla personer som kanske inte alltid är trevliga, men du måste alltid anstränga dig för att göra kunden nöjd.

Roger tycker även att det är viktigt för eleven att få se hela ledet i kedjan, att få prova på olika roller, så som matlagning, diskning och servering för att förstå hur allt hänger ihop. Genom det kan man göra köken mer effektiva och skapa en förståelse för varann i arbetslaget. De är på Galaxen väldigt positiva till att ta emot praktikanter från skolorna, men de behöver ha framförhållning på grund av schemaläggning och så vidare. Personalen från Ljungbergsgymnasiet intygar att Galaxen tar väldigt bra hand om de elever som väljer att göra sin praktik på Galaxen.

Förmiddagen fortsatte på Scandic hotell i Borlänge  där husfru Briitta Leinonen berättar att de har ett nära samarbete med skolorna i kommunen och att elever som tidigare haft praktik hos dem nu fått anställning. Hon berättar även om deras samarbete med Arbetsförmedlingen som handlar om att validera nyanländas utbildningar inom Hotell och restaurang. Syftet är att de snabbare ska kunna ta ett jobb och att fylla det behov av utbildad personal inom branschen som behövs och kommer att behövas i framtiden.

Workshop samverkan grundskola-gymnasium 14 september

Målgrupp: Rektorer, studie- och yrkesvägledare, lärare samt annan skolpersonal som jobbar nära elever och har nytta av att bygga upp goda kommunikationer mellan grundskola och gymnasium.

Att minska studieavbrotten och få fler elever att lyckas med sina gymnasiestudier är ett huvudmål för kommunerna i Dalarna, för Gysam och inom projektet Plugga klart. För att ge ungdomar bästa förutsättningar att lyckas med sina studier behöver grundskola och gymnasium bygga upp goda förutsättningar för dialog, kommunalt och mellankommunalt. Under den här dagen fick vi ta del av erfarenheter och resultat gjorda i projektet Plugga klart samt tillsammans diskutera och skapa en grogrund för samverkan och dialog. Eftermiddagen ägnades åt workshop med fokus på ”Idéproduktion utifrån det livslånga och det livsdjupa lärandet.” (KK-stiftelsen)