Lättläst Teckenspråk
Facebook
Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet

Programmet för dig som vill jobba med människor och hälsa

Elevernas kunskaper om människan biologiskt, psykologiskt, socialt, kulturellt och existensiellt ska utvecklas. Därav läser eleverna både medicin, pedagogik, sociologi, psykologi och vårdvetenskap.

Eleverna ska också lära sig att kommunicera med människor både yrkesmässigt och med respekt för individen samt förstå deras behov. Etiska regler och lagar efterföljs.

I branschen används IT varför eleverna ska lära sig detta samt moment som medicintekniska uppgifter, hushållsuppgifter, administrativa uppgifter och ge stöd och råd efter ett etiskt, hygieniskt och rehabiliterande sätt.

Problemlösning är av stor vikt samt att se konsekvenser av handlingsalternativ och eleverna ges kunskap om eget företagande. Arbetsplatsförlagt lärande ger eleverna yrkeskunskap. Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.Ansok_Gysam.png
Yrkesförberedande program - Vård- och omsorgsprogrammet - ctl00_cph1_exTopNavImg
131008voalexandra_6stor.jpg
Arbeta med människor

Om man går vård- och omsorgsprogrammet kan man arbeta som till exempel undersköterska eller assistent inom kommunala eller landstingsverksamheter, men vad du kanske inte visste är att man även kan studera vidare till sjuksköterska, sjukgymnast, socionom, brandman eller polis efter gymnasiet. Läs mer