Lättläst Teckenspråk
Facebook
Industritekniska programmet

Industritekniska programmet

Programmet för dig som vill jobba som svetsare eller inom produktframställning

Kunskap ges om produktionsleden, dess funktioner och skötsel,samt hur tekniken påverkar miljön. Därför ges också information om resursanvändning och systematiskt arbetsmiljöarbete och eleverna får kunskaper om att följa regler i sitt yrke och hur en idé blir färdig produkt.

Eleverna ska också lära sig hur val av material påverkar förbrukningen av råvaror och energi.

En stor del av programmet ger kunskap om problemlösning och hur eleverna ska planera, genomföra, dokumentera och utvärdera resultatet av sitt arbete. Kommunikationsförmåga och samverkan är A och O i industriell produktion och därför utbildas eleverna i hur kön, kulturell bakgrund, ålder eller position påverkar samarbetet.

Arbetsplatsförlagt lärande bidrar till elevernas yrkeskunskap. Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.
Ansok_Gysam.png