Lättläst Teckenspråk
Facebook
Hotell- och turismprogrammet

Hotell- och turismprogrammet

Programmet för dig som vill jobba inom turismnäringen 

Information om människors behov och traditioner i olika situationer ska inläras, varför man behöver vara lyhörd och flexibel i mötet med gäster. Eleverna ska kunna diskutera hur traditioner och etiska uppfattningar påverkar människors efterfrågan på service samt reflektera kring sociala och kulturella frågor.

Arbetet inom branschen ställer höga krav på goda språkkunskaper varför möjligheter ges till utveckling inom detta i programmet. Vidare kan eleverna även ges förmåga att arbeta med planering, organisation och ekonomi. Arbetsmiljöfrågor har en central plats i utbildningen för att förebygga arbetsskador. Egna reflektioner över eget lärande utifrån olika arbetsuppgifter ger förståelse för fortsatt lärande i yrkeslivet och verksamheten. 

Därför förekommer även arbetsplatsförlagt lärande vilket bidrar till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper. Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.

Läs mer om utbildningar inom hotell, turism och restaurang på bncollege.se.

Ges även som Lärlingsutbildning

Ansok_Gysam.png