Lättläst Teckenspråk
Facebook
Fordons- och transportprogrammet

Fordons- och transportprogrammet

Programmet för dig som gillar att köra, meka och reparera
 

Kunskap om fordonets funktion och konstruktion så väl som diagnostik, reparation och fordonsservice är ytterligare moment. Elever ska också ges färdigheter i att välja rätt utrustning med hänsyn till miljö, kvalitet, säkerhet och ekonomi.

Utöver detta krävs kunskaper om olika datasystem. Krav på självständig problemlösning är centralt inom branschen men förmåga till samarbete med kollegor av olika kulturella bakgrunder är viktigt.

Genom reflektion av olika arbetsuppgifter ska eleverna förstå yrkesutövandet och ges färdigheter i att hantera relationer med medarbetare och kunder. Eleverna ska ges kunskaper om nationella och internationella överenskommelser vilka är viktiga för en bra arbetsmiljö och förebyggandet av arbetsskador.

Arbetsplatsförlagt lärande bidrar till elevers yrkeskunskap. Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.

Ges även som Lärlingsutbildning

Ansok_Gysam.png