Lättläst Teckenspråk
Facebook
El- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet

Programmet för dig som är intresserad av elinstallation och teknologi.

Eleverna ska ges kunskaper i att bistå basfunktioner som produktion, distribution samt installation av el-, energi- och vattensystem. I programmet ingår även el- och energiteknik och automation samt dator- och kommunikationsteknik med samhällets IT-infrastruktur som central del.

Säkerhet är viktigt och eleverna ska vara väl förtrogna med överenskommelser om teknologi, informationssäkerhet, standarder, arbetssäkerhet och arbetsmiljö. 

Matematiska kunskaper är ytterligare en del av programmet precis som språk. Förmåga till samarbete, kundbemötande samt utföra arbete både på företag och i privata hem är centralt i utbildningen, likaså företagandets villkor, ekonomi samt direkt och indirekt miljöpåverkan.

Arbetsplatsförlagt lärande utövas och bidrar till yrkeskunskaper. Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning. 
Ansok_Gysam.png