Lättläst Teckenspråk
Facebook

Workshop samverkan grundskola-gymnasium 14 september 2018

Målgrupp: Rektorer, studie- och yrkesvägledare, lärare samt annan skolpersonal som jobbar nära elever och har nytta av att bygga upp goda kommunikationer mellan grundskola och gymnasium.

Att minska studieavbrotten och få fler elever att lyckas med sina gymnasiestudier är ett huvudmål för kommunerna i Dalarna, för Gysam och inom projektet Plugga klart. För att ge ungdomar bästa förutsättningar att lyckas med sina studier behöver grundskola och gymnasium bygga upp goda förutsättningar för dialog, kommunalt och mellankommunalt. Under den här dagen fick vi ta del av erfarenheter och resultat gjorda i projektet Plugga klart samt tillsammans diskutera och skapa en grogrund för samverkan och dialog. Eftermiddagen ägnades åt workshop med fokus på ”Idéproduktion utifrån det livslånga och det livsdjupa lärandet.” (KK-stiftelsen)