Lättläst Teckenspråk
Facebook
Kristina_Backman_-_Ipad_11-15_125.JPG

Utbildning- Att lyckas som elevassistent 2015

Den 27 oktober arrangerade Gysam utbildningen "Att lyckas som elevassistent" för skolanställda och privatanställda elevassistenter på Ljungbergsgymnasiet i Borlänge. 65 personer deltog i utbildningen där syftet var att utbilda elevassistenter så att de bättre kan förstå och hjälpa sina elever i skolan.

Elevassistenter och resurspersoner har en helt avgörande roll i elevens vardag. Utmaningarna kan vara många under en dag i skolan. Elever som har svårt att styra sig själva, antingen de har eller inte har någon diagnos, hamnar gång på gång i situationer där de riskerar att misslyckas. Hur kan assistenten bättre förstå varför det fungerar i vissa situationer och inte i andra?

David Edfelt föreläste och gav konkreta strategier och verktyg som kan förbättra elevassistenstens och elevens relation och situation. Några av punkterna som togs upp var: 

  • Hur kan vi förstå barn som har svårt att styra sig själva?  
  • ADHD, autism och andra funktionsnedsättningar – vad är viktigt att tänka på? 
  • Frustration, ilska och utagerande beteende – hur ska jag göra?  
  • Bemötande och konkreta strategier för en välfungerande vardag 
  • Ett coachande förhållningssätt – vad innebär det i praktiken? 
  • Hur kan du som elevassistent underlätta och samtidigt må bättre själv?
Inriktningar