Lättläst Teckenspråk
Facebook
matematikivardagen.JPG

Studiebesök - matematik i vardagen 2015

Den 26 oktober arrangerade Gysam studiebesöket ”Matematik i vardagen” för matematiklärare i samverkansområdet. Syftet var att skapa en naturlig väg in till näringslivet för lärare då kopplingen skola-näringsliv ofta upplevs som bristfällig. Dessutom ville man skapa en mötesplats för lärarna där de får lära sig mer om hur deras ämne används på en arbetsplats i vardagen. 

Många mattelärare upplever ofta att det är svårt att förklara för eleverna varför man ska lära sig matte, hur man ska ha användning av det i verkliga livet och i ett framtida yrke. Därför är det viktigt att kopplingen skola-näringsliv är tydlig och självklar. Gysam arbetar på flera sätt med att stärka kopplingen där studiebesök för ämneslärare är en del. Dagen började på Falu Energi & Vatten med att Pernilla Bremer, processledare för Gysam och Oscar Lundgren, näringslivschef i Vansbro informerade om skolverkets allmänna råd för studie och yrkesvägledning och om hur samverkan mellan skola och arbetsliv ser ut i Dalarna idag.

Lars Runevad, projektingenjör och Daniel Asplund, projektledare på Falu Energi & Vatten berättade sedan om hur de använder matematik i princip varje dag i sitt yrke när de ska göra lönsamhetskalkyler, optimeringsberäkningar, energiberäkningar och rimlighetsbedömningar. Daniel har tagit fram verktyg för flödesberäkningar av vattenkraften och vindanalyser från vindkraftverken och detta hade inte varit möjligt om han inte haft grundkunskaper i matematik. Båda vittnar om att matematiken de lärt sig i skolan hjälper dem att tänka logiskt och att de fått referensramar som är oerhört viktiga när de ska uppskatta om ett värde i en uträkning är rimlig eller inte. Att de förstår utan att veta exakt.

Eftermiddagen spenderades på Kvarnsvedens pappersbruk i Borlänge där Sofia Kristensen, personalchef berättade om hur viktigt det är för dem att de som anställs på bruket har eftergymnasial utbildning. Inriktningen är inte lika viktig, utan att man har en grund att stå på och en vilja att lära sig brukets processer.

Jonas Sjans, sektionschef berättar att de varje dag får räkna ut planerad energiförbrukning och rapportera till elbolagen, annars är risken att elnätet inte är förberett på den enorma energiförbrukning som bruket har varje dag. Matematik används dagligen i arbetet här. Det görs beräkningar på malgrad och ljusgrad, personalchefen gör mycket procentuträkningar på sjukfrånvaro och så vidare. Den mer avancerade matematiken står utvecklingsingenjörerna för när de gör besparingsberäkningar och andra formler. Jonas poängterar att det är viktigast att ha tänket när det gäller matematik, en grund att stå på som gör att man kan uppskatta om saker och ting är rimliga eller inte.

Dagen avslutades med att Matias Liedbäck, matematiklärare på Soltorgsgymnasiet berättade om sitt arbetssätt ”peer instruction” som handlar om att kontinuerligt testa eleverna efter genomgången av ett räknesätt. Eleverna får svara på frågor med hjälp av mentometerknappar och på så sätt får Matias en fingervisning om vad eleverna behöver träna mer på.

Dagen var uppskattad och Gysam planerar redan för fler studiebesök inom fler ämnen, både för lärare och elever.

Inriktningar