Lättläst Teckenspråk
Facebook

Rektorsdagen 2015

Den 22 maj arrangerade Gysam en rektorsdag som var väldigt uppskattad av besökarna. Under förmiddagen pratade Kristina Malmberg om rektors förändrade roll och rektors lärande och eftermiddagen ägnades åt betyg och bedömning med föredragare Mattias Liedbäck.

Kristina Malmberg, utbildningsledare vid rektorsutbildningen på Uppsala universitet, pratade om rektorns förändrade roll och rektorns lärande, om det nya rektorsprogrammet samt om SOU 2015:22 ”Rektorn och styrkedjan”. En utredning som påvisar att många av rektorernas problem beror på svagheter i den så kallade styrkedjan, alltså den kedja som består av staten-huvudmannen - huvudmannens förvaltning - rektorerna - lärarna.

Eftermiddagen ägnades åt betyg och bedömning med föredragare Matias Liedbäck, lärare i fysik och matematik på Soltorgsgymnasiet i Borlänge som pratade om systematiskt kvalitetsarbete, bedömning med fokus på feedback, kamratbedömning, hur lärarna jobbar med styrdokumenten, betygsättning med mera. Det var en lärorik dag som uppskattades av deltagarna. 

Inriktningar