Lättläst Teckenspråk
Facebook

Konferens för skolpersonal som jobbar med IM-språk

Den 18 december bjöd Gysam in till en heldagskonferens i Rättvik för skolpersonal som jobbar med IM-språk elever. Ett  60-tal personer deltog.

Dagens program bestod av presentation av resultat och erfarenheter från Yourniprojektet. Medverkade gjorde Pernilla Bremer, processledare  och lärare och studie-och yrkesvägledare som deltagit i projektet:  Maud Granström Bales, Lena Wibergh Olsson, Lars Ljusteräng, ALine Almeida Eriksson, Kari Bryngelsson och Helen Bengtsar.

Lärare och studie-och yrkesvägledare berättar om sina erfarenhetsutbyten med Spanien, Tyskland, Turkiet, Italien, Österrike och Schweiz.
- Tips på appar som både lärare och elever kan använda.
- Presentation av framtagen lektionsplan för att underlätta undervisning om hur arbets-marknaden ser ut för nyanlända.
- Info om forskningscirkeln om mångkulturalitet i klassrummet som arrangerats inom Gysam.
- UF och nyanlända. Föreläsare  Ulf Thored.
- Hur CEFR* kan användas för att höja nyanlända elevers motivation att lära sig språk. Föreläsare: Aline Almeida Eriksson.

* Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning.