Lättläst Teckenspråk

Konsten att styra sig själv, 1 nov

Den 1 november arrangerade Gysam en föreläsning för lärare, elevassistenter på Gysär, (kommunalt och privat anställda) med David Edfelt, leg psykolog, som även förra året höll en uppskattad föreläsning. Han pratade om att hantera och förebygga problemskapande beteenden i skolan.

För en del elever innebär skolan stora utmaningar. Återkommande misslyckanden ger lätt problemskapande beteenden och sämre mående vilket gör det svårare att nå skolans mål. För vissa kan detta leda till en ond spiral som blir utmanande för såväl lärarna och pedagogerna närmast eleven som andra på skolan. Dagen fokuserar på förståelse och verksamma strategier för en välfungerande skolvardag.

  • Hur kan vi förstå varför det blir som det blir i stunden?
  • Hur finner du balansen mellan förmågor/färdigheter och skolans krav?
  • Hjälpmedel, träning och anpassning – när och hur ska du göra vad?
  • Förhållningssätt och strategier som vi vet har effekt i klassrummet, på raster och på fritids
  • Att hantera och minska utagerande beteende – lågaffektivt bemötande och strategier som hjälper i stunden
  • Systematiskt arbete för att förbättra och vända trenden

 

David Edfelt är leg psykolog och arbetar med handledning och utbildning. Han driver tillsammans med en kollega Provivus (provivus.se) som ligger bakom Tipsbanken, med hundratals tips för pedagoger i skolan. David har tidigare arbetat som förskole-och skolpsykolog, i barnpsykiatri och som samordnare för 15 utredningsteam inom bl a Karolinska universitetssjukhuset. Han undervisar även på Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet och är en mycket uppskattad föreläsare. David är författare till "Utmaningar i förskolan. Att förebygga problemskapande beteenden.¨