Lättläst Teckenspråk
Facebook

Kompetensutvecklingsdag för IM-språk 8 sep

Gysam bjöd den 8 september in lärare, studie- och yrkesvägledare på IM-språk till en kompetensutvecklingsdag. Dagen startade med en föreläsning av Mats Trondman som pratade kring det mångkulturella samhället. Därefter gavs information om projektet YOURNI, ett europeiska samarbete kring integration som Gysams medlemskommuner ingår i.

Syftet är att utveckla en gymnasieskola där alla elever har möjlighet att växa och lära, oavsett bakgrund. Focus kommer att ligga på snabbare språkinlärning med  hjälp av teknik och bättre karriärrådgivning.

Läs mer här

Inriktningar