Lättläst Teckenspråk
Facebook

7 /1 Entreprenöriellt lärande - Gysär

Gysam bjuder in till en dag om entreprenöriellt lärande på Galaxen den 7/1 2015 klockan 9-16.

Den huvudsakliga målgruppen är gymnasiesärskolans personal, men även personal från grundsärskolorna i samverkansområdet är välkomna. Dock kommer vissa av föreläsningarna endast handla om gymnasiesärskolors erfarenheter. Varmt välkomna!

Program

Anmälan sker till ingalill.eriksson@fbregionen.se senast den 19/12.