Lättläst Teckenspråk
Facebook
kursbild2.jpg

29 oktober, 2013: Rollen som personlig assistent i särskolan

I kursen deltog ett trettiotal skolassistenter från gymnasiesärskolorna i Falun och Borlänge. Inför dagen hade alla deltagare läst boken "Älskade assistent" av Jan Blomström. Det är en bok som behandlar frågor kring rollen som personlig assistent. Mycket av det som den tar upp är dock även relevant för assistenter i skolvärlden.

I en kort inledning berördes några viktiga frågor, bl.a. skillnaden mellan funktionsnedsättning och handikapp. Därefter gick deltagarna till gruppdiskussioner. Utifrån kapitlet "Punkterade sanningar" i boken de läst hade några frågor utformats som mer berörde rollen som assistent i skolan.