Lättläst Teckenspråk
Facebook

28 april, kl 10 - 16, Borlänge: Nya möjligheter i fokus!

En heldagskonferens om söktrycket inom Gysam och fördelarna med att införa arbetsmarknadskunskap på schemat. På plats var bland andra Jobba i Västerås och Titti Eklund från antagningsenheten. Lena Högberg och Pernilla Bremer informerade om nyheter i GysamNet och samverkan inom Gysär.