Lättläst Teckenspråk
Facebook
Kristina_Backman_-_Ipad_11-15_111.JPG

26 oktober- Betyg och bedömning för gymnasiesärskolans lärare och rektorer 2015

Den 26 oktober bjöd GYSAM in lärare från gymnasiesärskolan till en heldag på Galaxen i Borlänge med föreläsaren Peter Gröndahl. Peter har tidigare arbetat som lärare på Huddinge kommun och som undervisningsråd på Skolverket och arbetar idag med utbildningsfrågor på Lärvision. Cirka 50 lärare var på plats och dagen varvades med föreläsningar gällande bedömning i gymnasiesärskolan, kunskapskrav, kravnivåer, ämnes- och områdesplaner samt betyg och dokumentation i gymnasiesärskolans styrdokument och gruppdiskussioner.


Inriktningar