Lättläst Teckenspråk

2 september 2016 - Att arbeta med digitala verktyg

Gysam Net bjöd in lärare i moderna språk och engelska till föreläsning och workshop med Patricia Diaz den 2 september.

Hon pratade om hur man kan förbättra och effektivisera undervisning och lärande med hjälp av digitala verktyg. Under workshopen  fick deltagarna prova på verktyg som kan användas för att flippa undervisningen. De fick också  konkreta elevexempel på hur man kan arbeta med kollaborativa dokument och alternativa sätt för återkoppling. 35 personer deltog  från Gysams kommuner.