Lättläst Teckenspråk
Facebook
Gysam Rektorsakademin

Studiebesök på Clas Ohlson den 7 mars

Den 7 mars bjöd Gysam i samarbete med Arbetsmarknadskunskap in personal på IM-programmen till ett intressant studiebesök på Clas Ohlson Distributionscentral i Insjön.

Dagen började med en rundtur i DC där ordning och reda är ledord i det dagliga arbetet. Deltagarna fick ta del av imponerande logistik i lagercentralen som varje dag tar emot 20-25 långtradare med gods och ca 20 containers från Asien. Med 350 anställda hanterar man postordrar från privatpersoner och dagsbeställningar från 205 Clas Ohlson butiker runt om i världen, från lilla Insjön till Dubai.

Efter rundturen fick deltagarna en inblick i verksamheten på Clas Ohlsons DC, bland annat vilka yrken och arbetsuppgifter som finns där och hur de tänker vid rekrytering.  Maria Thulemark, HR-chef, teamledare Patrik Svensson och Marie Gradén, HR-koordinator berättade lite om hur rekryteringsprocessen går till och om vilka egenskaper de letar efter hos en framtida medarbetare. De viktigaste kraven är god fysik och en genomförd gymnasieutbildning. Man har även tagit fram ett dokument som de kallar för "vårt gemensamma ansvar och förväntningar på dig som medarbetare" för att det ska vara tydligt vad som förväntas av de nyanställda.

Det gavs även tillfälle att diskutera kopplingar till undervisningen med varandra och med Pierre och Ingrid från Arbetsmarknadskunskap. Arbetsmarknadskunskap syftar till att fler unga ska göra medvetna studie- och yrkesval, och bredda elevernas perspektiv gällande arbete och samhälle. Det lektionsmaterial som finns inom Arbetsmarknadskunskap är framtaget för att samverkan mellan skola och arbetsliv ska ske långsiktigt och hållbart. Varje lektion har ett tydligt syfte och är utformad utifrån Gy11.

Studiebesöket avslutades med lunch på Insjöns hotell.

För frågor kontakta Pernilla Bremer

pernilla.bremer@fbregionen.se

 


Maria Thulemark, HR-chef och Marie Gradén, HR-koordinator