Lättläst Teckenspråk
Facebook

YOURNI europeiskt samarbetet kring integration

YOURNI är ett projekt där Gysams medlemskommuner, tillsammans med Tyskland, Italien, Turkiet, Österrike, Schweiz och Spanien samarbetar kring integration. Syftet är att utveckla en gymnasieskola där alla elever har möjlighet att växa och lära, oavsett bakgrund. Fokus i projektet kommer att ligga på snabbare språkinlärning med hjälp av teknik och bättre karriärrådgivning.

De senaste åren har flera av Gysams medlemskommuner tagit emot många flyktingar vilket skapat nya utmaningar så som att utbilda, både i svenska, vanliga skolämnen, hur den svenska arbetsmarknaden ser ut och hur det svenska samhället fungerar. Gysams medlemskommuner har kommit överens om att möta dessa utmaningar gemensamt och nu också i samarbete med andra europeiska länder.

Under projekttiden kommer nätverk för lärare och studie- och yrkesvägledare från Gysams medlemskommuner att byggas för att kunna lära av varandra i de olika länderna. De kommer även att delta i fyra nätverksträffar i Europa för att kunna utveckla sitt arbete med nyanlända. Träffarna kommer att handla om:

- Användandet av L2 didaktik som medel för integration.
- Engelska som kommunikationsspråk med unga flyktingar för europeiska värderingar och medborgarskap.
- Karriärrådgivning och anställningsbarhet.
- Information till nyanlända om arbetsmarknaden.
- Arbetsskuggning, hur man undervisar lärare studenter i andraspråk undervisning.
- Studiebesök ang lärlingssystem för nyanlända.
- Främjande av interkulturell kompetens i språkutbildning.

Projektet finansieras inom Erasmus + och ska pågå i 2,5 år.

Vill du veta mer?
Kontakta Pernilla Bremer, pernilla.bremer@fbregionen.se eller 0243-24 80 48. Eller Liza Lundberg som är Gysams politiska ordförande på 023-875 03.

Läs mer här om projektet

Inriktningar