Lättläst Teckenspråk

Vår vision

Utvecklingsbolaget Falun Borlänge-regionen:
Tillsammans skapar vi en attraktiv och växande Falun Borlänge-region.

Med det menas att vi är:

  • Ett regionalt utvecklingsbolag som tillsammans med kommunerna arbetar inom näringslivsutveckling, kompetensförsörjning, infrastruktur och bostadsbyggande.
  • En regional aktör med både strategisk och operativ verksamhet.
  • En organisation med högt anseende och stort förtroendekapital.
  • Ambassadörer för våra kommuner och Dalarna.


Med det menas att vi har/gör:

Kompetens; förmedlar kunskap inom regional utveckling, till exempel genom att bistå ägarkommunernas politiker och tjänstemän med underlag som bidrar till förutseende och effektiva beslut.

Omvärldsarbete; initierar och genomför omvärldsarbete, undersökningar, studier etc för ökad handlingskraft och framförhållning.

Utvecklingsdialog; initierar möten och utvecklingsdialoger med kommunerna och mellan olika aktörer för att fånga upp utvecklingsbehov och utvecklingsidéer.

Utvecklingsinsatser; initierar och genomför utvecklingsinsatser inom näringslivsutveckling, kommunsamverkan och marknadskommunikation tillsammans med kommunerna och andra intressenter.

Relationer och nätverk; identifierar och bygger relationer med regionala, nationella och internationella aktörer.

Processtöd och projektledning; leder processer och projekt i kommunerna.


Håll dig uppdaterad! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.