Lättläst Teckenspråk

Vår vision

Utvecklingsbolaget Falun Borlänge-regionen:
Tillsammans skapar vi en attraktiv och växande Falun Borlänge-region.

Kommunerna ska genom bolaget arbeta tillsammans inom de utpekade utvecklingsområdena; Kompetensförsörjning, Näringslivsutveckling, Infrastruktur och Byggande.

Med det menas att vi ska:

  • Tillhandahålla tjänster för regional utveckling.

  • Initiera och driva kommunsamverkansprojekt på uppdrag av och inom ägarkommunerna.

  • Vara en drivkraft i samordning och samverkan mellan kommunerna via nätverk

 

Utöver detta är vår roll att inom ramen för visionen identifera och vid behov utveckla nya samarbetsområden.

Håll dig uppdaterad! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.