Lättläst Teckenspråk
Facebook

Sveriges bästa ungdomsregion

Gysam deltar som samarbetspartner i Region Dalarnas arbete för att bli Sveriges bästa ungdomsregion. 

I Dalarna ska ungas drivkraft tas tillvara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges möjlighet att ta en plats i tillväxtarbetet. I Dalastrategin slås fast att Dalarna behöver ungas entusiasm, drivkraft och kompetens. Unga ska känna att i Dalarna har de goda möjligheter till utbildning och arbete.

Läs mer på Region Dalarna